SPREAD+, NDPI en BIRD-NL Uitnodiging 6 september 2023 11u-12u online bijeenkomst ‘Onderzoek met mensen in sociaal kwetsbare situaties: Wat werkt (en wat niet)?’

Programma

10.45 uur: Inloop terwijl de promovendi de drie consortia voorstellen met eigen gemaakte slides
11.00 uur: Inleiding inclusief onderzoek met verschillende sprekers vanuit Pharos. Het gaat ook over praktische handreikingen waarbij we ingaan op zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek als ook op disseminatie
11.45 uur: Vragenkwartiertje

Vóór de online bijeenkomst krijgt u de Teams-link toegestuurd.

Mensen in sociaal kwetsbare situaties (met armoede, moeite met lezen en schrijven, slechte woonomstandigheden, migratiestress etc.) dragen vaak niet bij aan onderzoek. Ze worden vaak “moeilijk bereikbaar” genoemd. Als respondent vallen zij af omdat ze niet aan inclusiecriteria voldoen. Of zij worden niet bereikt omdat een oproep tot deelname aan een onderzoek (te) talig is en online wordt verspreid. Ook zijn veel vragenlijsten voor hen lastig te begrijpen of sluit het onderzoeksdesign niet aan bij hun mogelijkheden. Onderzoek kan voor hen extra belastend zijn wanneer vragen verwarring oproepen of emoties losmaken waar zij niet direct iets mee kunnen doen. Rapportage en feedback passen niet bij hun wensen.

Onderzoekers voelen zich regelmatig niet bij machte om hun studies inclusief op te zetten en uit te voeren. Uitkomsten van onderzoek worden vaak gegeneraliseerd naar de gemiddelde bevolking, terwijl mensen in sociaal kwetsbare situaties ondervertegenwoordigd blijven. De aanbevelingen uit onderzoek sluiten daardoor niet aan bij dat wat mensen in sociaal kwetsbare situaties nodig hebben. Mensen voelen zich niet gehoord. Ook voor de externe validiteit is het belangrijk dat mensen in sociaal kwetsbare situaties wel meegenomen worden in onderzoek.

Onze onderzoeksconsortia anno 2023 willen dit veranderen en zetten zich in voor inclusief onderzoek. Maar hoe bereik je mensen? Welke methodieken kies je? Hoe maak je je onderzoeksinstrumenten begrijpelijk en toepasbaar? Hoe kunnen deze respondenten, als ervaringsdeskundigen, meebepalen? Hoe zit het met intersectionality? En vooral, hoe doe je dat alles op een gelijkwaardige en ethisch verantwoorde manier?

We nodigen u, de werkpakkettrekkers, PI’s, (senior) onderzoekers en andere betrokkenen in SPREAD+, NDPI en BIRD-NL, uit voor deze onlinebijeenkomst. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het hybride scholingsaanbod dat Tranzo en Pharos op deze dag aan de PhD’s bieden. De promovendi zijn 6 september uitgenodigd bij Pharos in Utrecht voor een volledige dag scholing en intervisie in co-creatie en inclusief onderzoek doen. U bent van harte welkom voor het bovenstaande (online) programma wat op maat gemaakt is voor PI’s en senior onderzoekers.

We hopen u te zien! Mede namens, Fania Dassen (SPREAD+), Sascha Bolt (SPREAD+), Kay Deckers (NDPI en BIRDNL), Frank Wolters (BIRD-NL), Carolien Smits en Jennifer van den Broeke (SPREAD+, NDPI en BIRDNL)

PS Binnen de opdracht van WP6 in SPREAD+ ontwikkelen we een online trainingsmodule in inclusief onderzoek doen. In het kader hiervan maken we opnames van de bijeenkomst. Mogelijk benutten we (delen van) de opname in de nog te ontwikkelen module.

Aanmelden 'Online bijeenkomst SPREAD+, NDPI en BIRD-NL Inleiding op inclusief onderzoek’