Incompany training

Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie

Na deze training ben je beter voorbereid om een gesprek te voeren over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie. De training is gericht op het verwerven van kennis en het toepassen van vaardigheden over beperkte gezondheidsvaardigheden en interculturele communicatie bij oudere migranten.

  • (Beschouwende) medisch specialisten, artsen in opleiding, specialist ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundig specialisten
  • 2,5 uur

Waarom deze training

Zorgverleners in Nederland krijgen toenemend te maken met de zorg voor oudere migranten. De zorg in Nederland sluit niet altijd goed aan op hun opvattingen en wensen. Zeker in de laatste levensfase kunnen gesprekken tussen arts, patiënt en familie met betrekking tot bijvoorbeeld ‘niet-reanimeren’ of ‘staken van een behandeling’ lastig zijn.

Inhoud van de training

  • de culturele aspecten die mee kunnen spelen bij het maken van beslissingen rond het levenseinde
  • de rol van opleiding en beperkte gezondheidsvaardigheden van patiënten bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde
  • zicht op eigen (cultureel bepaalde) overtuigingen die mee kunnen spelen in de communicatie met oudere migranten en hun familie
  • vaardigheden in eenvoudige communicatie en cultuursensitieve communicatie
  • oefenen van gesprekken over levenseindebeslissingen, zoals wel of niet reanimeren, sondevoeding en stoppen met behandelen bij oudere migranten en hun familie

Opzet en werkwijze

De training wordt verzorgd door een ervaren zorgprofessional/trainer en een trainingsacteur. Er worden interactieve werkvormen gebruikt, eigen praktijkvoorbeelden staan centraal.
De training duurt 2,5 uur. Uitvoering vindt plaats op locatie.

Accreditatie:

Eerder was deze training geaccrediteerd met 2 punten voor ABAN en VS. Is accreditatie voor u van belang, dan kan Pharos ondersteunen bij uw aanvraag.

Contact en kosten

De training wordt incompany aangeboden. Voor een kostenindicatie kunt u contact opnemen met Pharos: training@pharos.nl, 030 234 9800.

Deze training is ontwikkeld i.s.m. het OLVG, afdeling geriatrie.