Incompany training

Effectief communiceren met laaggeletterden voor verloskundigen, gynaecologen en VSV’s

Hoe herken je een vrouw in de verloskundigenpraktijk die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op het niveau van deze patiënt? In deze training leer je je vragen, informatie en adviezen aan te sluiten op het scholingsniveau en het Nederlandse taalniveau van de zwangere. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

 • Verloskundigen, gynaecologen en VSV's
 • 1 dagdeel
 • 3 - 3,5 punten

Waarom deze training?

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Ook maken zij minder gebruik van prenatale screening. Doordat zij niet goed weten wat zij moeten melden bij de verloskundige, kan een diagnose pas in een later stadium worden gesteld.

DoelgroepAfdelingPunten
VerloskundigenKNOV3,5
GynaecologenNVOG/ABAN3

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van de zwangere om je informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Aansluiten van de communicatie op de zwangere.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden.
 • Oefenen met de terugvraagmethode.
 • Tips om laaggeletterden op de agenda van je Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) te krijgen.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.
 • De trainer heeft een achtergrond in de zorg.

 

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

'Ik ben mij nu beter bewust van wat ik anders moet doen als ik te maken heb met een laaggeletterde vrouw'

'Fijn om de situaties te oefenen met een trainingsacteur en tips te krijgen waar in de praktijk mee verder kan'

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden