Incompany training

Kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders

Je leert (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders. Zo ben je in staat zelfverzekerd en effectief het gesprek aan te gaan en je bent beter toegerust om te werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

 • Voor professionals in zorg en welzijn die al intern geschoold zijn in de risicofactoren en signalen van kindermishandeling bij migranten en vluchtelingen. En kennis hebben van de meldcode bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld.
 • 2 dagen

Inhoud van de training

 • (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijke geweld bespreekbaar maken: hoe doe je dat bij gezinnen met een andere culturele en etnische achtergrond?
 • Hoe kun je in verbinding komen met ouders, hun vertrouwen winnen en op een open en effectieve wijze met hen in gesprek gaan over (vermoedens van) kindermishandeling?
 • Taken die de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling aan professionals stelt.
 • Risicofactoren en specifieke vormen van kindermishandeling bij nieuwkomers.
 • Te nemen stappen bij vermoedens van geweld in het gezin.
 • Cultuursensitief en effectief omgaan met situaties waar geweld samenhangt met de cultuur.
 • Inzicht in de eigen belemmeringen in het bespreekbaar maken en het handelen bij kindermishandeling en hoe deze belemmeringen te voorkomen.
 • Hoe te reageren als mensen blijven ontkennen of boos worden.

Opzet en werkwijze

 • Deze training bestaat uit twee dagen, dag 1: achtergronden en herkennen van signalen, dag 2: oefenen met gepreksvoering.
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Contact en kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘Er is moed voor nodig om met ouders in gesprek te gaan over signalen van kindermishandeling. Vaak zijn mensen opgelucht als je erover begint’.

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Gezond opgroeien