E-learning

Mini e-learning “Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?”

In deze mini e-learning krijgt u tips en handvatten om álle kinderen te bereiken bij de aanpak van overgewicht. Dus ook kinderen van lager opgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond. Centraal staat het samenwerken met ouders en een integrale aanpak.

  • Professionals in de gezondheidszorg
  • 15 minuten

(1) Mini e-learning: “Hoe bereik je alle kinderen bij de aanpak van overgewicht?”

 

(2) Introductie overgewicht

(3) Kruip in de huid van de ouders


(4) Kennis over gezonde voeding

(5) Ondersteunen bij een gezonde opvoeding

(6) Traktaties en tussendoortjes op school

(7) Drempels wegnemen om te gaan bewegen

(8) Bewegen op school en de buurtsportcoach

(9) Aansluiten bij persoonlijke motivatie ouders


(10) Slapen en een gezond gewicht

(11) Eenvoudige schriftelijke communicatie

(12) Meer ouders bereiken in de wijk


 (13) Een integrale aanpak

 Meer informatie?

Wil je meer weten over:

  • aansluiten bij lager opgeleide ouders of ouders met een migrantenachtergrond?
  • eenvoudige mondelinge en schriftelijke communicatie?
  • meer ouders bereiken in de wijk?
  • het werken met sleutelfiguren?
  • het maken van een levende sociale kaart?

Pharos biedt kennis, training en advies op maat. Kijk hier voor een overzicht van ons aanbod of neem contact op via training@pharos.nl.

Kijk ook eens op:

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen