Incompany training

Omgaan met gedragsproblemen op de ISK

In de training vergroot je je pedagogische kennis die je kunt toepassen bij leerlingen met gedragsproblemen op een ISK-school.

 • Docenten, mentoren, ondersteuners en coördinatoren
 • 3 bijeenkomsten van 2,5 uur plus 8 uur zelfstudie

Waarom deze training?

Op ISK-scholen is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Binnen de ISK ervaart men een toename van leerlingen met lastig gedrag. Er is bij docenten en ISK-medewerkers behoefte aan meer theoretische achtergronden van gedrag en een groter eigen handelingsrepertoire om ook de leerlingen met gedragsproblemen een passende aanpak te kunnen bieden. Zo kun je vluchtelingenkinderen op school beter ondersteunen.

Inhoud van de training

 • Vergroten van kennis rondom het theoretisch kader van lastig gedrag.
 • Lastig gedrag vroegtijdig kunnen signaleren en analyseren.
 • Leren omgaan met lastig gedrag.
 • Inzicht krijgen in de kaders en verschillen van lastig gedrag.
 • Herkennen van eigen triggers.
 • Herkennen van verschillende spanningsniveaus bij de leerlingen en hier adequaat en preventief op kunnen reageren.
 • Vergroten van het eigen handelingsrepertoire in het omgaan met lastig gedrag.

Opzet en werkwijze

 • Je maakt een verdieping vanuit de aanbevolen literatuur en casuïstiek.
 • Je krijgt fragmenten te zien van video’s om een goed beeld te krijgen van de leerlingen.
 • Er wordt geoefend met onderdelen uit de methode.
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde direct in praktijk brengen.
 • De trainer creëert een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd om uw vragen of twijfels te delen.
 • Aantal deelnemers: 8-15.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.