Incompany training

Omgaan met gedragsproblemen op de ISK

In de training vergroot je je pedagogische kennis die je kunt toepassen bij leerlingen met gedragsproblemen op een ISK-school.

 • Docenten, mentoren, ondersteuners en coördinatoren
 • 3 bijeenkomsten van 2,5 uur plus 8 uur zelfstudie

Waarom deze training?

Op ISK-scholen is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Binnen de ISK ervaart men een toename van leerlingen met lastig gedrag. Er is bij docenten en ISK-medewerkers behoefte aan meer theoretische achtergronden van gedrag en een groter eigen handelingsrepertoire om ook de leerlingen met gedragsproblemen een passende aanpak te kunnen bieden.

Inhoud van de training

 • Vergroten van kennis rondom het theoretisch kader van lastig gedrag.
 • Lastig gedrag vroegtijdig kunnen signaleren en analyseren.
 • Leren omgaan met lastig gedrag.
 • Inzicht krijgen in de kaders en verschillen van lastig gedrag.
 • Herkennen van eigen triggers.
 • Herkennen van verschillende spanningsniveaus bij de leerlingen en hier adequaat en preventief op kunnen reageren.
 • Vergroten van het eigen handelingsrepertoire in het omgaan met lastig gedrag.

Opzet en werkwijze

 • Je maakt een verdieping vanuit de aanbevolen literatuur en casuïstiek.
 • Je krijgt fragmenten te zien van video’s om een goed beeld te krijgen van de leerlingen.
 • Er wordt geoefend met onderdelen uit de methode.
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde direct in praktijk brengen.
 • De trainer creëert een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd om uw vragen of twijfels te delen.
 • Aantal deelnemers: 8-15.

Kosten

Kostenindicatie voor een incompanytraining: € 650,- per dagdeel, € 1.300,- voor twee dagdelen, inclusief 15 exemplaren van het docentenboek en leerlingenboek, exclusief reiskosten.