Incompany training

Statushouders gezond aan het werk

Als werkgever of begeleider van statushouders wil je weten hoe je kunt omgaan met (het vermoeden van) gezondheidsklachten op de werkvloer. Hoe zit het met trauma en (psychische) gezondheidsklachten bij statushouders, hoe ga je in gesprek hierover, en wat kun je doen om hen gezond aan het werk te houden?

 • Werkgevers, leidinggevenden, begeleiders en collega's
 • 1 of 2 halve dagen

Waarom deze training?

Voor duurzame arbeidsparticipatie is het goed om als werkgever of begeleider meer te weten over de achtergrond van statushouders, wat er speelt op het gebied van gezondheid en welzijn, en waar je op kunt letten in de begeleiding. Mensen kunnen verschillend omgaan met ziekte of het vragen of accepteren van hulp. Tijdige signalering, preventie en de weg wijzen naar zorg kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid, en daarmee op werk.

Inhoud van de training

Deze training legt het accent op de achtergrond van statushouders en begeleiding bij psychische problematiek.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de basismodule (dagdeel 1):

 • De gevolgen van vlucht en migratie
 • Inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van statushouders
 • Inzicht in de beleving van (psychische) ziekte en het zoeken van hulp
 • Signaleren en bespreken van psychische problemen
 • Aanbod en hulpverlening rond psychische gezondheid van statushouders
 • Inschakelen van zorg of begeleiding

Verdiepende module – optioneel (dagdeel 2)

 • Cultuursensitieve communicatie
 • Bespreken van casuïstiek
 • Oefenen bespreken van gevoelige onderwerpen in rollenspel

Uiteraard kan het programma naar de leerbehoefte aangepast worden, we gaan hierover graag in gesprek.

Opzet en werkwijze

 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van deelnemers
 • We werken samen met een getrainde sleutelpersoon met een vluchtelingenachtergrond
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen

Contact en kosten

Voor een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met Elize Smal: e.smal@pharos.nl

Meer informatie

Handboek Statushouders gezond aan het werk

Dit handboek is bedoeld voor werkgevers die statushouders in dienst hebben of in dienst willen nemen.