Incompany training

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg ‘In gesprek over leven en dood’

De groep (oudere) mensen met een migratieachtergrond die palliatieve zorg nodig heeft groeit. Zij hebben ook behoefte aan die zorg. Toch maken zij er nu minder gebruik van, deels omdat de geboden zorg niet aansluit bij hun opvattingen en wensen. Dat leidt tot onvrede bij zowel de patiënt en zijn familie als bij de zorgverlener zelf. Goede voorlichting kan zorgverleners en vrijwilligers helpen goed aan te sluiten bij de patiënt. Heb je interesse in het organiseren van een geaccrediteerde bijeenkomst over interculturele palliatieve zorg in je eigen netwerkregio? Wij verzorgen graag de invulling van zo’n bijeenkomst.

  • Professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij palliatieve zorg
  • 1 dagdeel

Waarom deze bijeenkomst?

Ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking zijn mensen met een migratieachtergrond. Van deze groep zijn 250.000 mensen ouder dan 55 jaar en in 2050 zijn dat er naar verwachting zelfs meer dan 560.000. Steeds meer niet-westerse migranten hebben palliatieve zorg nodig. Toch maken zij – deels door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden – minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daaraan wel behoefte hebben.

Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in deze fase, verschilt nogal eens van dominante Nederlandse opvattingen, waarin op een directe manier over de dood wordt gesproken. De verleende zorg sluit mede daarom vaak niet aan bij het beeld dat migranten hebben van goede zorg, of bij hun wensen in de laatste levensfase. Dat leidt niet alleen tot onvrede bij de patiënt en diens familie, maar ook bij zorgverleners. Die voelen die zich onvoldoende toegerust om goede zorg te bieden.

Een voorlichtingsbijeenkomst helpt professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg bij het beter laten aansluiten van zorg aan de opvattingen, waarden en wensen van mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase. Ook nadenken over de eigen (professionele) waarden komt tijdens de bijeenkomst aan bod.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij palliatieve zorg. Zowel eerstelijn als tweedelijn, medewerkers van thuiszorg en hospices en zelforganisaties. Er is ruimte voor circa 50-70 deelnemers. De bijeenkomst is geaccrediteerd.

DoelgroepAfdelingPunten
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, AVG artsen, sociaal geneeskundigen en andere medische specialisten.ABAN3
Verpleegkundig SpecialistenVS3
VerpleegkundigenV&V en Register Zorgprofessionals3
Geestelijk verzorgersStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)1

Inhoud en opzet van de bijeenkomst

De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Pharos (bijvoorbeeld door Gudule Boland, projectleider palliatieve zorg). Daarna gaat de groep uiteen in workshops. Samenwerking met lokale inleiders uit je eigen netwerk voor de invulling daarvan is een aanrader.

In de workshops komen de volgende dilemma’s aan bod:
• zorgeloos leven versus het recht om te weten (over het wel of niet vertellen van de diagnose)
• pijnbestrijding versus een helder hoofd houden
• autonomie (individuele beslissingen) versus familiebeslissingen (wij-cultuur)
• en zo lang mogelijk leven versus kwaliteit van leven  (beslissingen over wel of niet curatief doorbehandelen).

In de workshops wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit voorlichtingsfilms ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos en uit de film ‘Ik heb een dokter in Marokko’.

Tijd

Het inhoudelijke programma duurt ongeveer drie uur. Met pauzes of tijd voor een maaltijd is er meer tijd nodig. Bijvoorbeeld van 17.00-21.00 uur.

Kosten en contact

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

Voorlichtingsfilms In gesprek over leven en dood

Palliatieve zorg

ZonMw Parel voor In gesprek over leven en dood

Trainers

Gudule Boland

Strategisch adviseur/projectleider, onder andere op palliatieve zorg.

Deelnemers over de training

"Ik kreeg meer begrip en openheid en de durf om open vragen te stellen. Ik heb een minder ongemakkelijk gevoel bij onbekende culturen. Je leert verder kijken dan je eigen woorden, namen en (voor)oordelen."

Deelnemer eerdere bijeenkomst

"Ik ben blij dat zoveel mensen met hun hart en deskundigheid zich inzetten en willen leren. Dat ze cultuur- divers- en mens- sensitief willen zijn."

Deelnemer eerdere bijeenkomst

"Het is leerzaam om vanuit het oogpunt van collega’s te weten wat hen bezighoudt in situaties waarin een patiënt met een andere culturele achtergrond wordt verpleegd."

Deelnemer eerdere bijeenkomst

"Ik weet nu dat je op tijd moet beginnen met het opbouwen van een relatie en het geven van informatie. En hoe je echt kan luisteren door soms toegiften te doen (zoals een infuus geven) om de familie en patiënt te ondersteunen in hun proces."

Deelnemer eerdere bijeenkomst