Incompany training

Begrijpelijke dossiervoering: oefenen E&P-regels

Sinds juli 2020 kunnen patiënten hun medisch dossier bij de huisarts inzien. Daarom is het belangrijk dat je als huisarts of POH’er medische gegevens voor de patiënt in begrijpelijke taal registreert. Juist voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Als je de E&P-regels voor de patiënt begrijpelijk opschrijft, heeft de patiënt minder vragen en worden adviezen beter opgevolgd. In deze training oefen je met begrijpelijke informatie in het medisch dossier.

 • Huisartsen en POH'ers
 • 2 uur met vooropdracht
 • 2 punten

Waarom deze training?

Patiënten hebben sinds juli 2020 inzage in hun medisch dossier. Hoger opgeleiden kunnen al moeite hebben om medische informatie te begrijpen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben hier nog meer moeite mee. Denk hierbij aan mensen die laaggeletterd zijn, ouderen, mensen met een lage opleiding en mensen met een migratieachtergrond. Eén op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Juist voor deze groep is het belangrijk om de medische gegevens in begrijpelijke taal in hun dossier te kunnen teruglezen. Duidelijke dossiervoering kan ook leiden tot minder werkdruk als patiënten zelf in het online dossier hun uitslagen en interpretatie hiervan op kunnen zoeken.

Wij ontwikkelden deze training met steun van VIPP OPEN Eerstelijn. Dit programma helpt huisartspraktijken om online inzage in het patiëntendossier mogelijk te maken.

Inhoud van de training

 • Je oefent met het geven van begrijpelijke uitleg
 • Je leert het belang van de terugvraagmethode en oefenen in de toepassing daarvan
 • Je krijgt voorbeelden en advies rondom begrijpelijke dossiervoering (omschrijvingen in E- en P-regels)
 • Je gaat aan de slag met eigen E&P-regels.
 • Je ontvangt feedback van een taalambassadeur van Stichting ABC en deelt elkaars voorbeelden.

Opzet en werkwijze

 • In deze training gaan we niet uitgebreid in op de basiskennis van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. We verwachten dat je deze kennis eerder hebt opgedaan. We adviseren je vooraf de kennisclip te bekijken van het programma OPEN: Kennisclip Laaggeletterdheid.
 • Van te voren lever je een aantal eigen E&P-regels aan waar je tijdens de training mee gaat oefenen.
 • De training wordt uitgevoerd door een huisarts, in samenwerking met een taalambassadeur.
 • De training is online, met een voorkeur voor Zoom, maar ook Teams is mogelijk.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd met 2 punten voor huisartsen (ABC1) en POHers (NVvPO en kwaliteitsregister V&V).

Contact en kosten

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

 

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Workshop Praktijkcheck digitale toegankelijkheid in de huisartsenpraktijk