Open training

Verdiepende module: Sleutelpersonen in gesprek over relaties & seksualiteit

Aandacht schenken aan seksuele gezondheid en welzijn bij vluchtelingen kan (gezondheids-)problemen voorkomen, een seksueel gezonde leefstijl bevorderen en bijdragen aan een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Maar hoe kaart je deze onderwerpen aan? En hoe ga je met deze onderwerpen aan de slag?

 • Sleutelpersonen
 • 3 dagdelen

Doelgroep

Voor sleutelpersonen die bij Pharos een basistraining hebben gevolgd en hun collega van de organisatie waar zij werkzaam zijn, zoals de GGD of een welzijnsorganisatie. De deelnemers volgen de training in duo’s, bestaande uit een professional en sleutelpersoon werkzaam voor dezelfde organisatie. Er is plek voor maximaal 6 duo’s.

Tijd

3 dagdelen

Waarom deze training

Seksualiteit en reproductieve gezondheid is een vast onderdeel van de basistraining voor sleutelpersonen gezondheid. Sleutelpersonen doen dan vooral kennis op over dit onderwerp. Rutgers en Pharos hebben als aanvulling samen deze verdiepende training ontwikkeld, waarin sleutelpersonen en professionals in duo’s leren om met vluchtelingen in gesprek te gaan over seksuele gezondheid en hen handvatten te bieden.

Opzet en werkwijze

De training bestaat uit drie dagdelen, die online gevolgd worden. De training wordt gegeven door een trainer van Rutgers en een trainer van Pharos.

Tijdens de training:

 • worden deelnemers zich bewust van de eigen normen, waarden en opvattingen over seksuele gezondheid;
 • worden zij zich bewust van de normen, waarden en opvattingen over seksuele gezondheid van de ander en van de culturele aspecten van seksuele gezondheid;
 • doen deelnemers kennis op over seksuele gezondheid, relaties en aanverwante thema’s bij vluchtelingen;
 • raken deelnemers vertrouwd met het praten over deze thema’s;
 • krijgen deelnemers een overzicht van bruikbare materialen om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken;
 • krijgen zij werkvormen en activiteiten aangereikt om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken;
 • oefenen deelnemers met vaardigheden en werkvormen om deze thema’s bespreekbaar te maken bij vluchtelingen;
 • en verstevigen deelnemers hun samenwerking als duo, onder meer door de kwaliteiten en leerpunten van het duo te ontdekken.

In de training is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling. De duo’s gaan aan de slag met het maken van een concreet plan van aanpak om zelf in gesprek te gaan over relaties & seksualiteit met vluchtelingen in hun gemeente. De deelnemers krijgen een trainingsmap en de Rutgers anticonceptiekoffer. Meer informatie over de koffer.

Praktische informatie

Datum en tijd: De training is op 1 juni, 22 juni en 14 september van 9.30 tot 13.00 uur

 • Locatie: Online
 • Voor wie: Voor alle sleutelpersonen die de basistraining Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders hebben afgerond en hun collega’s?
 • Kosten: De kosten per koppel zijn € 785,- inclusief trainingsmap en de Rutgers anticonceptiekoffer.

Voorwaarden voor deelname

 • Meld je als duo aan, dus een sleutelpersoon samen met professional van de organisatie.
 • De sleutelpersoon heeft de basistraining Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders bij Pharos gevolgd.
 • Onkosten vergoeding en (vrijwilligers)contract zijn geregeld

Aanmelden

*= verplicht veld