Incompany training

Webinar interculturele palliatieve zorg

Een inspiratiesessie over ‘In gesprek over leven en dood’
Heeft u interesse in het organiseren van een (geaccrediteerde) webinar over interculturele palliatieve zorg in uw eigen netwerkregio? Wij kunnen zo’n bijeenkomst voor u organiseren.

  • Professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij palliatieve zorg
  • 1 - 1,5 uur

Waarom dit thema?

Ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond en komt van buiten Europa. Van deze groep zijn 250.000 mensen ouder dan 55 jaar en in 2050 zijn dat er naar verwachting zelfs meer dan 560.000. Steeds meer migranten hebben palliatieve zorg nodig. Toch maken zij – deels door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden – minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daaraan wel behoefte hebben.

Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in deze fase, verschillen nogal eens van dominante Nederlandse opvattingen, waarin op een directe manier over de dood wordt gesproken. De verleende zorg sluit mede daarom vaak niet aan bij het beeld dat migranten hebben van goede zorg, of bij hun wensen in de laatste levensfase. Dat leidt niet alleen tot onvrede bij de patiënt en diens familie, maar ook bij zorgverleners. Die voelen die zich onvoldoende toegerust om goede zorg te bieden.

Pharos helpt professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg op weg om hun zorg beter te laten aansluiten bij de opvattingen, waarden en wensen van migranten in de laatste levensfase.

Waarom een webinar?

Een webinar is makkelijk toegankelijk en betekent voor de deelnemers geen reistijd. In korte tijd maken deelnemers kennis met het thema interculturele zorg en krijgen praktische tips aan de hand van casussen. Deze webinar wordt op aanvraag georganiseerd.

Voor wie is dit webinar?

Voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij palliatieve zorg voor (migranten)ouderen. Zowel eerstelijn als tweedelijn, geestelijke verzorgers, medewerkers van thuiszorg en hospices en zelforganisaties.

Duur

Het webinar is een inspiratiesessie en duurt 1 uur, maximaal 1,5 uur. Desgewenst kunnen in vervolgbijeenkomsten thema’s verder uitgediept worden.

Inhoud van het webinar

De precieze inhoud van het webinar wordt in overleg afgestemd en is afhankelijk van de doelgroep. De volgende dilemma’s kunnen aan bod komen:

  • zorgeloos leven versus het recht om te weten (over het wel of niet vertellen van de diagnose)
  • pijnbestrijding versus een helder hoofd houden
  • autonomie (individuele beslissingen) versus familiebeslissingen (wij-cultuur) (over de rol van de familie)
  • lengte van het leven versus kwaliteit van leven (beslissingen over wel of niet curatief doorbehandelen).

De gespreksleiding wordt verzorgd door Pharos (bijvoorbeeld door Fatoş Ipek-Demir, projectleider palliatieve zorg). De gespreksleider gaat in gesprek met twee of drie professionals en/of ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld een mantelzorger, een geestelijk verzorger en een huisarts of specialist ouderengeneeskunde). Deze personen komen bij voorkeur uit uw eigen netwerk. Die samenwerking met lokale mensen is een aanrader.

Contact

Voor meer informatie en een precieze kostenopgave neemt u contact op met Gudule Boland (030- 234 98 00) of g.boland@pharos.nl 

Naar boven