Incompany training

Welkom op school – mentormethode voor ISK’s

Welkom op School is een mentormethode voor Internationale Schakelklassen (ISK’s) en andere vo-scholen met nieuwkomers. In de introductietraining leer je de lessen goed uit te kunnen voeren.

 • Leerkrachten op ISK- en vo-scholen
 • 2 dagdelen

Waarom deze training?

Leerlingen die voor het eerst in Nederland aankomen willen niets liever dan naar school gaan. De ongeveer 80 Eerste Opvangscholen in het vo waar zij starten symboliseren hun nieuwe toekomst. Maar het verleden is niet geheel voorbij, het heden levert vaak stress op en ook de toekomst is veel minder uitgestippeld dan ze hopen. Vluchtelingenkinderen moeten nare gebeurtenissen uit het verleden een plaats geven en afwachten of ze hier mogen blijven. Deze mentormethode rust docenten toe om deze leerlingen ook bij hun sociaal emotionele ontwikkeling adequaat te ondersteunen.

Inhoud van de training

 • De invloed van cultuur bij het opvoeden en opgroeien en wat er psychologisch nodig is om te wennen aan het leven in Nederland. Wat kan jij en de school en daaraan bijdragen, passend binnen de pedagogische taak?
 • Verwerking van traumatische ervaringen.
 • Verliefdheid en verkering, lichamelijke veranderingen in de puberteit, positieve en veilige seks en wensen en grenzen. Uitgangspunt is leerlingen te laten wennen aan het praten over relaties en seksualiteit. Dit om hen toe te rusten om weloverwogen en gezonde keuzes op dit terrein te maken.
 • Daarbij staan we keer op keer stil bij wat leerlingen van huis uit meekrijgen en wat in Nederland nodig is om zelfstandig en weerbaar te zijn.

Opzet en werkwijze

 • Het is een interactieve training met veel aandacht voor de ervaringen van de deelnemers.
 • Je kunt voor beide dagdelen kiezen, maar ook voor één van beiden.
 • De training kan op één school aangeboden worden, maar ook aan samenwerkende scholen.
 • Er wordt gewerkt met circa 15 deelnemers per training.
 • We oefenen met enkele onderdelen van lessen, bespreken wat je nodig hebt om de lessen te geven en waar leerlingen en jij extra informatie kunnen vinden.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen : (030) 234 98 00 of training@pharos.nl

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen