Incompany training

Wereldreizigers – sociaal emotionele ontwikkeling nieuwkomers in het onderwijs

Deze workshop helpt je de lesmethode Wereldreizigers in te zetten op school. De lesmethode draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomerskinderen in de klas. Als leerkracht signaleer je eerder welke kinderen extra steun nodig hebben.

 • Voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals van taalklassen en AZC-scholen, maar ook voor reguliere bassischolen met maar enkele nieuwkomers in de klas.
 • 1 tot 3 dagdelen

Waarom deze training?

Vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomerskinderen willen meestal zo onopvallend mogelijk ‘invoegen’ in de klas. Het afscheid van land, familie en vrienden, het wennen aan Nederland en het verwerken van traumatische gebeurtenissen kan een aantal leerlingen nog veel stress geven. Stress die lang niet altijd zichtbaar is in de klas. Leerkrachten willen nieuwkomers voldoende aandacht geven, maar willen geen hulpverlener zijn. Wereldreizigers helpt daarbij en laat kinderen vooral elkaar ondersteunen.

Inhoud van de training

 • De training leert leerkrachten hoe leerlingen zichzelf en hun klasgenoten beter kunnen leren kennen en goed met elkaar omgaan.
 • De methodiek gaat tevens in op de achtergronden van de nieuwkomers en hun ouders en wat er binnen de school nodig is om deze leerlingen goed sociaal emotioneel te ondersteunen.
 • Een belangrijk onderdeel is de uitgebreide intake; hoe krijg je in korte tijd voldoende achtergrondinformatie over kind en gezin.
 • En specifiek: hoe is het om om te gaan met situaties waarin leerlingen in hun spel of in hun verhaal iets uitbeelden of vertellen over nare gebeurtenissen? Je krijgt handvatten en verschillende opties om als leerkracht hier goed mee om te gaan.

Opzet en werkwijze

De training bestaat uit 4 modules:

 • Introductiegesprek Wereldreizigers op de school van de leerkracht.
 • Workshop van 1 dagdeel: kennismaking met de methode.
 • Workshops van 2 of 3 dagdelen: werken met de methode.
 • Op actieve wijze worden werkvormen uit de methode besproken en geoefend.
 • Workshop van 1 dagdeel: mindfulness.
  Ook mogelijk in combinatie met de workshop van 2-3 dagdelen.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen