Workshop

Workshop Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Ongeveer dertig procent van de volwassenen heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Als cliëntenraad kun je een aanjagende rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Zodat ook voor hen de zorg verbetert.

Na de workshop heb je voldoende achtergrondkennis over gezondheidsvaardigheden om aan de slag te gaan. Je hebt besproken wat de motivatie en doelen van de cliëntenraad zijn en wat jullie eerste stap gaat zijn, om samen met de eerstelijnsorganisatie hieraan te gaan werken. Zowel in het nemen van een rol in het toegankelijker maken van de organisatie, als in het inclusiever maken van je eigen achterbancontact.

 • cliëntenraden eerstelijnszorg
 • 1,5 uur

Waarom deze workshop?

Hoe toegankelijk zijn eerstelijnsorganisaties eigenlijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Wellicht vermoed je dat teksten op de website, brieven of vragenlijsten lastig te begrijpen zijn voor sommige patiënten. Of ben je benieuwd of de mondelinge uitleg die wordt gegeven in de spreekkamer of via de telefoon altijd goed overkomt. Misschien krijg je signalen dat de toenemende digitalisering voor veel patiënten niet eenvoudig is. Voor 29% van de volwassenen in Nederland is het lastig om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen.

Als cliëntenraad kun je een aanjagende rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Daarmee verbeter je de ervaring, de kwaliteit en de uitkomsten van de zorg. Hoe kan daarnaast als cliëntenraad  zorgen dat je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereikt en betrekt en zo de medezeggenschap inclusiever maakt?

In veel eerstelijnsorganisaties zijn cliëntenraden nieuw, sinds de wet Wmcz 2018. Een belangrijk inhoudelijk onderwerp als gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg, biedt de mogelijkheid om medezeggenschap op de kaart te zetten en verder vorm te geven.

Deze workshop vormt een goed vertrekpunt om meer te weten te komen over gezondheidsvaardigheden, te ontdekken wat jullie motivatie is als cliëntenraad om hiermee aan de slag te gaan, welke rol jullie hierin willen nemen en welke stappen je kunt zetten om samen met de eerstelijnsorganisatie met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Inhoud van de workshop

 • Kennis over gezondheidsvaardigheden, zoals cijfers en gevolgen. Voorbeelden uit de proeftuinen.
 • Achterbancontact met diverse doelgroepen: hoe zorg je dat je hierbij ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereikt en betrekt?
 • Kennis over medezeggenschap. Bespreken welke rol de cliëntenraad wil innemen om met dit thema aan de slag te gaan.
 • Voorbeelden van praktische instrumenten om samen met de eerstelijnsorganisatie aan de slag te gaan

Opzet van de workshop

 • Via een telefonisch intakegesprek met de trainer(s) worden vooraf de wensen besproken. Hierdoor sluit de workshop aan bij de achtergrondkennis over gezondheidsvaardigheden en fase waarin de cliëntenraad zich bevindt.
 • Er is veel aandacht voor uitwisseling en discussie. De cliëntenraad wordt begeleid in het formuleren van doelen en vervolgstappen
 • De workshop wordt gezamenlijk aangeboden door het LSR – landelijk steunpunt (mede)zeggenschap en Pharos.
 • De inzetbare trainers hebben expertise in de onderwerpen achterbancontact en medezeggenschap (trainer LSR) en in het thema gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg (Pharos)
 • De workshop is bedoeld voor de volledige cliëntenraad en heeft daarbij geen maximum aantal deelnemers
 • Deze workshop wordt momenteel online aangeboden, datum en tijdstip worden in overleg vastgesteld.
 • Na afloop worden resultaten uit de workshop gedeeld en volgt een telefonisch nagesprek (bijvoorbeeld met de voorzitter van de cliëntenraad)

Doelgroep

Cliëntenraden in de eerstelijnszorg

ZonMw project

Deze workshop is ontwikkeld in het kader van het ZonMw project ‘Medezeggenschap en Toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’. In dit project hebben Medrie, HAP Rijnmond en GAZO deelgenomen als proeftuinen. Tijdens deze workshop komen voorbeelden en geleerde lessen uit deze proeftuinen aan bod.

Contact en kosten

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de Helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl of 030 299 00 04.

Meer informatie

Handreiking “Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg”

Deze handreiking biedt handvatten voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg om aan de slag te gaan met het thema gezondheidsvaardigheden.