Incompany training

Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische aandoening

Hoe motiveer je de patiënt om gegeven adviezen op te volgen? Hoe stel je gezamenlijk doelen en kan de patiënt die realiseren? Na de Pharos training ‘Zorg in eigen hand’ ben je beter in staat de patiënt te motiveren en te begeleiden tot betere zelfzorg. Deze training past bij het handboek en de gesprekskaart over COPD en het handboek diabetes.

 • Praktijkondersteuners somatiek, COPD, diabetes, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, longverpleegkundigen, huisartsen
 • 2 dagdelen
 • ABC1- huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – scholing algemeen, NVvPO, praktijkondersteuners

Waarom deze training?

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd. Veel van hen hebben gezondheidsklachten. Ze lijden vaker aan een chronische ziekte zoals COPD en diabetes en hebben psychische klachten. Tegelijk hebben zij meer moeite met het nemen van hun eigen regie, ofwel ‘zelfmanagement’. Hoe zet je als zorgprofessional je coachende vaardigheden in bij een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte?

Accreditatie

AfdelingPunten
NVvPO, praktijkondersteuners6
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V7
Register Zorgprofessionals7
BC1- huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten6

Inhoud van de training

 • Laaggeletterdheid herkennen in de praktijk.
 • Oefenen met de terugvraagmethode.
 • Gebruik maken van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.
 • De patiënt coachen tot betere zelfzorg, praktische tips en adviezen.
 • Inzicht in de mogelijkheden van de patiënten om jouw informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
 • Aansluiting van je communicatie op de mogelijkheden van de cliënt.
 • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden.

Opzet en werkwijze

 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We werken samen met een ervaren trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen.
 • Deze training bestaat uit twee dagdelen met een tussenliggende periode van enkele weken.
 • De trainers hebben een achtergrond in de zorg.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

'Uitwisseling van ervaringen en tips van anderen zijn heel waardevol. We kunnen nog veel van elkaar leren.'

‘Rollenspel geeft inzicht in mijn eigen handelen. Fijn om concrete tips te krijgen’.

Meer informatie

Zorg in eigen hand - Gesprekslijst met laaggeletterden

Bekijk al onze trainingen

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laageletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden