Colofon

Initiatiefnemer(s) en betrokkenen

Begrijp je lichaam is ontwikkeld door het CBO, Pharos, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Oefenen.nl en Stichting Lezen & Schrijven, in samenwerking met laaggeletterde patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners, docenten en cursisten van het ROC Mondriaan en taalambassadeurs van stichting ABC. Bij specifieke onderwerpen is daarnaast samengewerkt met Rutgers en de KNOV.

Afbeeldingen

Maartje Kunen (Medical Visuals)

Teksten

Ella Bohnenn, (Advies+Onderzoek+Coaching)
Eldine Oostenberg, Lara te Hennepe, Marjolein van Lennep, Roy Beijaert (NHG)
Hester van Bommel (Pharos)

Over Begrijp je Lichaam

Begrijp je Lichaam is een online tool met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. De voorlichting is bestemd voor gebruik in de zorg en preventie. Met Begrijp je Lichaam zijn professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Deze patiënten missen vaak basiskennis over hun eigen lichaam, over veelvoorkomende klachten en over behandelmethoden. Hierdoor begrijpen zij niet wat de huisarts zegt en waarom er bepaalde adviezen worden gegeven.

Tips effectieve communicatie

  • Veronderstel geen basiskennis van het lichaam.
  • Maak korte zinnen en gebruik eenvoudige woorden.
  • Maak geen ‘uitstapjes’ in je verhaal.
  • Wees zo concreet mogelijk, vermijd abstracties en beeldspraak.
  • Herhaal de belangrijkste punten.
  • Laat de patiënt in eigen woorden herhalen wat je net verteld hebt.
  • Sluit aan bij het taalgebruik van de patiënt.