Agenda

Wij organiseren trainingen, cursussen, symposia en andere events.

Training ‘zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’

Meer info
Symposium, vooraankondiging

Sensitieve zorg voor alle gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Met thema’s als cultuursensitieve zorg, stress-sensitieve zorg en de organisatie van zorg die nodig is voor kwetsbare groepen.

Meer info
Save the date

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG)

Een gezamenlijke bijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Meer info