Agenda

Wij organiseren trainingen, cursussen, symposia en andere events.

Inspiratie- en aan-de-slag-sessies voor ziekenhuizen/klinieken

Meer info
Online bijeenkomst

Kwetsbare mensen betrekken – hoe doe je dat?

In deze lunchlezing over co-creatie delen wij concrete kennis en handvatten over hoe je mensen met lagere maatschappelijke positie bereikt en betrekt bij de ontwikkeling van beleid en interventies.

Meer info
Online bijeenkomst

Online lunch ophaalsessie “Verder met Kansrijke Start: hoe kunnen wij het beste ondersteunen?”

We vinden het belangrijk om samen met coalities te bepalen welke aandachtspunten de komende periode belangrijk zijn in de ondersteuning die we bieden. Denk jij met ons mee?

Meer info
Online bijeenkomst

Inclusief onderzoek – hoe doe je dat?

In deze sessie delen wij concrete kennis en handvatten over hoe je vragenlijsten, uitnodigingen en je onderzoeksaanpak begrijpelijk en passend maakt en hoe je onderzoek doet op een gelijkwaardige en ethisch verantwoorde manier.

Meer info
Webinar

Webinar: De kracht van verhalen bij monitoring & evaluatie

In dit webinar van Kansrijke Start bespreken we de kracht van verhalen als onderdeel van de monitoring en evaluatie en geven we manieren om dit vorm te geven.

Meer info
Online bijeenkomst

Monitoring en evaluatie met de mensen om wie het gaat – hoe doe je dat?

Deze lunchsessie gaat over monitoring en evaluatie. Hoe kun je in je projectaanvraag sturen op het behalen van impact bij kwetsbare groepen?

Meer info
Webinar

Webinar: Preventieve ouderschapsondersteuning Vluchtelingenouders

Hoe kunnen we vluchtelingenouders ondersteunen bij het opvoeden binnen twee culturen en hun toegang tot dienstverlening vergroten? Deze vraag staat centraal in dit webinar dat bedoeld is voor iedereen die met vluchtelingenouders werkt.

Meer info
Online conferentie

Zero Tolerance Day Conferentie

Ieder jaar op 6 februari vragen we op Zero Tolerance Day wereldwijd aandacht voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. In Nederland doen we dat door tijdens de jaarlijkse ZTD-conferentie kennis, ervaringen en verhalen uit te wisselen om van elkaar te kunnen leren en nog beter samen te werken.

Meer info
Leersessie

Derde leersessie Welbevinden op School

Op 10 februari vindt de derde leersessie uit het leertraject Welbevinden op School plaats. We verkennen en onderzoeken hoe je tot een integrale aanpak kunt komen.

Meer info
Training

Training ‘basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders’

Meer info
Webinar

Webinar: De rol en inzet van sleutelpersonen vgv

Onderdeel van een serie webinars over vrouwelijke genitale verminking (vgv)

Meer info