Agenda

Wij organiseren trainingen, cursussen, symposia en andere events.

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG)

Meer info
Symposium, vooraankondiging

Sensitieve zorg voor alle gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Met thema’s als cultuursensitieve zorg, stress-sensitieve zorg en de organisatie van zorg die nodig is voor kwetsbare groepen.

Meer info
Training

Training ‘effectief communiceren met laaggeletterden: effectieve inhalatie instructies voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden’

Meer info
Studiedag

Studiedag Gezond in… “Al Doende Leren”

Op woensdag 13 november 2019 organiseert Gezond in... zijn landelijke studiedag in Amersfoort. We nodigen GIDS-gemeenten, GGD'en en andere geïnteresseerde partijen graag uit voor deze inspirerende en actieve dag.

Meer info
Training

Training ‘basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders’

Meer info
Training

Training ‘scholingsbijeenkomst aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) jgz, veilig thuis en verloskundigen’

Meer info

Save the date: 22 november 2019 Masterclass ‘De rol van gemeenten in de aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking’

Hoe geven andere gemeenten vorm aan hun aanpak vgv en welke lessen kunnen we hiervan leren?

Meer info