Agenda

Wij organiseren trainingen, cursussen, symposia en andere events.

Landelijk symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Meer info
Intervisie

Intervisie Welbevinden op School

Meer info
Workshop

Workshop Gezondheid en Taal

Tijdens deze workshop worden verschillende aspecten belicht van het thema ‘Gezondheid en Taal’

Meer info
Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst – digitale zorg voor iedereen

In de netwerkbijeenkomst bespreken we hoe we eHealth gebruiken in preventie en zorg op zo’n manier dat ook mensen die laaggeletterd zijn of niet zo digitaal vaardig hiervan kunnen profiteren.

Meer info
Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Kom kennis over gezondheidsvaardigheden delen, ophalen en samen ontwikkelen in deze netwerkbijeenkomst. Inclusief plenair deel over inclusief onderzoek.

Meer info
Online kennisuitwisseling

Werkzame elementen voor de borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten

Onderzoeksinstituut IVO, het RIVM en Pharos organiseren een online kennisuitwisseling over de borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten en het bereiken van mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP). 

Meer info
Training

Training ‘basistraining sleutelpersonen gezondheid oekraïense vluchtelingen’

Meer info
Seminar

Seminar Leidraad Medische zorg voor vrouwen met vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Hoe handel je als huisarts, verloskundige, of andere zorgprofessional als je een besneden vrouw in je praktijk krijgt? Hoe verwijs je door? Met meer kennis over de aanpak van VGV en betere zorg en preventie maken we de zorg voor vrouwen die besneden zijn beter.

Meer info
Webinar

Webinar: Samenwerken met de ouders om wie het gaat in Kansrijke Start – koplopers aan de slag

Dit voorjaar is weer een nieuwe groep coalities gestart met het leertraject ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’ bij Kansrijke Start. Deze koplopers hebben de afgelopen maanden mooie stappen gemaakt. Tijdens het webinar delen de deelnemers inzichten, ervaringen en praktische handvatten.

Meer info
Webinar

Webinar: Gezondheidsvaardige organisaties en professionals bij eHealth interventies

Onderdeel van een reeks webinars waarin we de verschillende kanten van het terugdringen van gezondheidsverschillen belichten.

Meer info
Online webinar

Webinar: Discriminatie in de zorg

Dit webinar brengt de impact in beeld van ervaren discriminatie op zorggebruikers en zorgmedewerkers. Samen gaan we in op ongelijke mechanismen die de kansen op gelijke zorg en op een veilige werkplek in de weg staan.

Meer info