Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Vernieuwend onderzoek laat vluchtelingenkinderen aan het woord

Lees meer

Veilig zwemmen; ook voor jonge nieuwkomers

In Nederland zijn 871 mensen verdronken tussen 2012 en 2021. Van wie 130 migranten met een niet-Europese herkomst. Verdrinking is de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak bij kinderen tussen de 1 en 5 jaar. Dat moet anders. Daarom vernieuwden we de Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers.

Lees meer

Mentale gezondheid in de wijk: ‘Zet de computer uit en kom onze wijk in’

“Hoge energiekosten, dure boodschappen, moeite met opvoeding en slechte woonruimte”, Jinan Al Dolani (46) somt de problemen op waar veel mensen in haar wijk Tiel-West mee te kampen hebben. Deze opeenstapeling van moeilijkheden zorgt ervoor dat veel bewoners stress ervaren. Hun mentale gezondheid staat onder druk.

Lees meer

Mentale gezondheid van vluchtelingenkinderen: ‘maak het bespreekbaar’

Het is de week van de mentale gezondheid. Vluchtelingenkinderen hebben een verhoogd risico op mentale problemen, maar zijn ook veerkrachtig. School is de plek voor hen om hun zorgen te vergeten. “Door mentale gezondheid in de klas bespreekbaar te maken, leren kinderen dat het oké is om je soms niet goed te voelen en om hulp te vragen.”

Lees meer

Hoger risico op meisjesbesnijdenis tijdens zomervakantie

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt, loopt in de vakantieperiode extra risico om besneden te worden. Hoe kunnen we deze zomervakantie meisjesbesnijdenis samen proberen te voorkomen?

Lees meer

Zorgen om Bulgaarse zwangeren en baby’s

Zwangere en pas-bevallen vrouwen van Bulgaarse afkomst in kwetsbare wijken hebben minder toegang tot geboortezorg. Geboortezorgprofessionals maken zich zorgen.

Lees meer

Nieuw: inspiratiekaart helpt zorgorganisaties discriminatie te voorkomen

Helaas komen ook in zorgorganisaties vooroordelen en discriminatie voor. Pharos ontwikkelde een inspiratiekaart die organisaties helpt daarmee aan de slag te gaan.

Lees meer

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen

70% van de aandachtsfunctionarissen die werken met de meldcode kindermishandeling vinden het heel moeilijk daarover in gesprek te gaan met ouders in nieuwkomersgezinnen. Dat blijkt uit ons verkennend onderzoek onder 225 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Nieuw onderdeel Begrijp je Lichaam: botten en gewrichten

Begrijp je Lichaam is uitgebreid met het onderdeel botten en gewrichten. Drie ziekenhuizen hebben samen dit nieuwe onderdeel gefinancierd.

Lees meer

Nieuw: e-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten

Een e-learning voor doktersassistenten over het herkennen en omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Lees meer

Open brief: “Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. "Daarom moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd." Dit staat in de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG en ruim zeventig andere organisaties, waaronder Pharos.

Lees meer