Nieuws

Het laatste nieuws van Pharos.

Een slechte gezondheid is geen keuze

weblog door Patricia Heijdenrijk

Lees meer
Weblog
/ weblog door Karin Egelmeer, MSc

Zorgen voor mantelzorgers

Menal Ahmad onderzoekt hoe mensen met een migratieachtergrond zorgen voor een familielid met dementie. Bijvoorbeeld voor hun vader, moeder, of schoonouder. Zo wil Menal deze mantelzorgers helpen om te kunnen praten over het delen van zorg. Bijvoorbeeld met hun broers, zussen, of zorgprofessionals. Zij interviewde hiervoor verschillende mantelzorgers.

Lees meer

E-learning ‘In gesprek over meisjesbesnijdenis’

Hoe ga je het gesprek aan met een meisje (of haar ouders) van wie je vermoedt dat ze besneden is? Of het risico loopt om besneden te worden? Wanneer is er aanleiding voor zo’n vermoeden en wat zijn de klachten die verband kunnen hebben met een besnijdenis? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar en geef je goede voorlichting? En hoe kunnen we vrouwelijke genitale verminking (vgv) voorkomen? De e-learning ‘In gesprek over meisjesbesnijdenis’ gaat uitgebreid in op deze en andere vragen. Het biedt alle kennis, tools en oefenstof die nodig zijn om met ouders en meisjes in gesprek te gaan.

Lees meer

Beeldverhalen helpen zwangere vrouwen met stoppen met roken, nu ook als animatie in talen Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks

Vaak willen vrouwen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. 7 op de 100 zwangere vrouwen rookt door. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke materialen kunnen zorgverleners hen nog beter helpen. Ontwikkeld samen met de vrouwen om wie het gaat.

Lees meer

Een toegankelijker ziekenhuis voor en door patiënten

De toegankelijkheid van een patiëntportaal hangt af van het portaal zelf, maar ook van de manier waarop het ziekenhuis het inzet. Bij de introductie van een patiëntportaal is het daarom belangrijk om te weten welke ‘reizen’ patiënten maken door het ziekenhuis en wat het portaal verandert. Pharos voert in opdracht van het Ministerie van VWS een actieonderzoek uit over hoe digitale patiëntomgevingen toegankelijker en begrijpelijker worden voor zoveel mogelijk patiënten.

Lees meer
Weblog
/ weblog door Drs. Janneke Veeze – van der Velden

Samen beslissen kan alleen als je elkaar begrijpt

Een jonge vrouw krijgt de diagnose darmkanker. Gelukkig kan ze snel geopereerd worden. Ze is daar erg blij mee. Hoe sneller de tumor uit haar lichaam is, hoe beter. Ze stelt haar arts niet veel vragen. Alles gaat ook zo snel, en ze weet niet wat ze moet vragen. Na de operatie blijkt ze een stoma te hebben. Een stoma voor de rest van haar leven. Dát had ze nooit gewild…

Lees meer

Gezondheid belangrijk in nieuw inburgeringsstelsel

Veel nieuwkomers kampen met gezondheidsklachten. Met name psychische klachten kunnen de inburgering belemmeren. Pharos en KIS onderzochten hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen kunnen ondersteunen. De lessen en aanbevelingen bieden gemeenten handelingsperspectief, zeker met oog op het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees meer

Nieuw: vind eenvoudig sleutelpersonen in jouw buurt met de interactieve kaart sleutelpersonen

Ben je op zoek naar sleutelpersonen in jouw gemeente? Of wil je weten wie kan helpen bij thema’s als gezondheid, palliatieve zorg of seksueel geweld? Dit vind je nu heel eenvoudig op onze interactieve kaart sleutelpersonen. Bekijk welke sleutelpersonen bij jou in de buurt actief zijn.

Lees meer

Sleutelpersoon Hanadi helpt Syriërs die pas kort in Nederland zijn: ‘Ik breng graag rust en oplossingen’

Hanadi Saeed werkte in Syrië als arts, met als specialisatie Family Medicine. Een beroep dat enigszins vergelijkbaar is met een huisarts hier. Met veel plezier werkte ze in een kliniek voor vrouwenziekten en diabetespatiënten. Ze moest vluchten voor de burgeroorlog en daarmee gaf ze ook haar werk en patiënten noodgedwongen op. Haar man verkocht zijn tandartsenpraktijk. De opbrengst was hard nodig om weg te komen en elders een nieuw leven op te bouwen.

Lees meer

‘Ik heb regelmatig gedacht: ik ren nu plankgas naar de winkel’

Wie wil stoppen met roken kan extra hulp daarbij goed gebruiken. Bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding of via lotgenotencontact. Veel mensen die willen stoppen, krijgen hulp aangeboden, bijvoorbeeld via het ziekenhuis of de huisartspraktijk. En toch blijkt het na enige tijd vaak moeilijk om van die sigaret af te blijven. Om mensen beter te ondersteunen bij het stoppen met roken, startten vijf gemeenten daarom dit jaar een pilot met De Stopcoach: een app die extra steun biedt naast de persoonlijke begeleiding.

Lees meer

Nieuwe e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.  

Lees meer