Pers

De digitale perskamer helpt je op weg bij persvragen, interviews, achtergrondinformatie en beeldmateriaal. Heb je specifieke vragen of wil je advies? Neem contact op met een van onze medewerkers. Hieronder zie je wie je kunt bellen en wanneer.

Informatie voor research

Informatie over de programma’s van Pharos

Wil je een artikel schrijven over één van de thema’s van Pharos? Heb je meer informatie nodig voor je research? Neem contact op met:

Algemeen

Rob Pietersen, Communicatieadviseur
T 06-42880327
E R.Pietersen@pharos.nl

Jeantine Reiger, Hoofd Communicatie / PR & Marketing [afwezig tot en met 16 augustus]
T 06-51716254
E pers@pharos.nl

Migranten & Gezondheid

Rob Pietersen, Communicatieadviseur Migranten & Gezondheid
T 06-42880327
E R.Pietersen@pharos.nl

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

[Afwezig van 18 juli tot 9 augustus]

Marieke van Gene, Communicatieadviseur Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
T 06-41508542
E m.vangene@pharos.nl

Gezond Opgroeien & Kansrijke Start

[Afwezig]

Karin Egelmeer, Communicatieadviseur Gezond Opgroeien & Kansrijke Start
T 06-42422067
E k.egelmeer@pharos.nl

Begrijpelijke informatie en digitale zorg

[Afwezig van 15 juli tot 9 augustus]

Anne Kluivers, Communicatieadviseur Begrijpelijke informatie en digitale zorg
T 030-2349800
E a.kluivers@pharos.nl

Aanmelden perslijst en nieuwsbrief

Iedere maand houden wij onze contacten op de hoogte van nieuws over de gezondheidszorg aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Word je ook graag op de hoogte gehouden? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Voorwaarden publicatie

Voor publicatie van een artikel waarbij Pharos een actieve bijdrage heeft verleend aan de totstandkoming, hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Pharos wil het conceptartikel vooraf inzien, en indien nodig, van commentaar voorzien.
  • Citaten van Pharos mogen alleen na instemming van Pharos worden gepubliceerd.
  • Mis je informatie in de online perskamer? Stuur een e-mail.