Programma’s Pharos

De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze. Daarbij richten we op concrete resultaten in de vorm van maatschappelijke outcome. Dit doen we samen met relevante samenwerkingspartijen.

De programma’s

GezondIn

GezondIn is het stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31 dat GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad) helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Versterken van de kwaliteit en effectiviteit van de preventie van en zorg rondom chronische aandoeningen bij mensen met een lage sociaal economische status en migranten.

Gelijke kansen op gezond opgroeien

Een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk het geboren wordt.

Vitaal ouder worden voor iedereen

Integrale aanpak en de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor ouderen met lage ses en/of een migrantenachtergrond.

Gezondheid & Migranten

Kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden.

eHealth4ALL

Stimuleren en ondersteunen van eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen.

Gezondheidsvaardigheden & Bereiken en betrekken

Stimuleren van een zorgstelsel dat inclusief is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Vrouwelijke genitale verminking

Pharos is het landelijk Focal point meisjesbesnijdenis en is sinds 1993 actief in de strijd tegen, en het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking (vgv).

Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start ondersteunt (GIDS)-gemeenten bij het bouwen en versterken van lokale coalities rond de eerste 1000 dagen van kinderen.

Een rookvrij leven voor iedereen

Het programma 'Een rookvrij leven voor iedereen' stimuleert door een integrale lokale aanpak het dalen van het aantal rokende mensen in kwetsbare wijken of -dorpen.

Naar boven