Programma eHealth4ALL

Met het programma eHealth4ALL zet Pharos zich in voor begrijpelijke en toegankelijke digitale zorg voor alle mensen. Ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die minder digitaal vaardig zijn.

Waarom eHealth4All?

Digitale zorg biedt veel mogelijkheden juist voor mensen die laaggeletterd zijn en die beperkte digitale- of gezondheidsvaardigheden hebben. Denk aan beeldbellen met een arts, waarbij de patiënt het gesprek in diens vertrouwde thuissituatie kan voeren en gemakkelijk familie of een tolk kan betrekken. Denk aan websites met spraakherkenning of een voorleesfunctie. Of aan apps waarmee een patiënt thuis de bloeddruk meet en dat naar de behandelaar stuurt, zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft voor een controle.

Maar de meeste eHealthtoepassingen zijn nu te ingewikkeld en zijn lastig te gebruiken door mensen met basisonderwijs of vmbo, beperkte digitale- en gezondheidsvaardigheden, ouderen of mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Dat moet anders. Als we willen dat meer mensen gebruik maken van eHealth, zullen we eHealth- toepassingen moeten aanpassen aan de behoeften van álle gebruikers. Met het programma eHealth4All stimuleert Pharos de ontwikkeling en verspreiding van eHealth voor iedereen.

Aan de slag met eHealth voor iedereen

Hoe lever je goede digitale zorg aan mensen die laaggeletterd zijn of minder digitaal vaardig? Hoe kun je websites en apps begrijpelijker en bruikbaarder maken voor jouw doelgroep? Hoe kan eHealth jouw werk verbeteren? En hoe kun je anderen wijzen op het belang van toegankelijke digitale zorg? Antwoorden, tips, feiten en cijfers en praktische hulpmiddelen vind je hier:

eHealth voor iedereen

Meerjarendoelen

  1. Agenderen van de noodzaak van begrijpelijke en toegankelijke inclusieve digitale zorg en bevorderen van het gebruik van de 4 stappen naar eHealth4All.
  2. Lokale netwerken stimuleren om inclusieve eHealth in te bedden in reguliere structuren van preventie, zorg en ondersteuning.

Begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk

Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen, websites en apps is voor veel mensen moeilijk of zelfs onmogelijk. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij goede digitale zorg. De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld een slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. eHealth moet voor iedereen begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn.

Factsheet: Feiten en cijfers over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Wat heeft de gebruiker nodig?

De behoeften en wensen van gebruikersgroepen staan centraal bij onze activiteiten. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met basisonderwijs of vmbo, beperkte gezondheidsvaardigheden, minder digitale vaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Wij werken samen met mensen voor wie de digitale zorg is bedoeld, waaronder laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden. Wij weten hoe je deze mensen bereikt en betrekt en ondersteunen ontwikkelaars en zorgverleners daarbij.

Samen met taalambassadeurs is een wensenlijstje opgesteld. Daarop staan de wensen van taalambassadeurs voor begrijpelijke en toegankelijke eHealth.

Bekijk de wensenlijst

De drie uitgangspunten van eHealth

  • Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met gebruikersgroepen die lager opgeleid zijn of die beperkte gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden hebben.
  • Inclusief ontwerp: zorg voor een ontwerp dat geschikt is voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie.
  • Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener.

Meer informatie over gezondheidsvaardigheden

In 4 stappen naar eHealth4All

Samenwerkingspartners

In het programma eHealth4All werkt Pharos nauw samen met onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, gezondheidscentra, gemeenten, zorgprofessionals, TNO, GGD GHOR Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting ABC en met National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL.

Binnen Pharos werkt eHealth4All nauw samen met de programma’s Preventie en zorg chronische aandoeningen, Gezondheidsvaardigheden en GezondIn.

Maak ehealth toegankelijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Meer informatie

Quickscan digitale vaardigheden patiënt

Weet welke vorm van eHealth je wilt adviseren aan de patiënt en zorg ervoor dat je ze ook zelf kent. In een paar stappen op de hoogte van de digitale vaardigheden van de patiënt.
Quickscan digitale vaardigheden patiënt 

Maak jouw praktijk geschikt voor patiënten die laaggeletterd of minder digitaal vaardig zijn

Voor veel mensen is het moeilijk om een website of patiëntportaal te begrijpen en te gebruiken. Dit is extra lastig voor mensen die laaggeletterd zijn en dus moeite hebben met lezen en schrijven, en voor mensen die minder digitale vaardigheden hebben. Zij hebben moeite met websites, wachtkamerschermen en patiëntportalen. Onze praktijkcheck helpt je om jouw digitale zorg te verbeteren.
Meer over de praktijkcheck

Naar boven