Programma eHealth4ALL

eHealth biedt ongekende mogelijkheden voor persoonsgerichte ondersteuning in preventie en zorg. Het geeft mensen de mogelijkheid actiever te letten op een gezonde leefstijl en maakt zelfmanagement van chronische aandoeningen makkelijker. Dat past goed in de beweging van nazorg naar voorzorg.

Met het landelijk Preventieakkoord en de nieuwe Landelijke Nota Volksgezondheid in het vooruitzicht is er momentum en energie om door te pakken. eHealth is juist voor de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kansrijk. Het brengt zorg letterlijk dichterbij. In de VTV-2018 wordt de potentie van eHealth om de volksgezondheid te verbeteren en de zorg beter en efficiënter te maken onderschreven. Maar dan moet het wel zo zijn dat iedereen de toepassingen goed kan gebruiken. Op dit moment zijn meeste eHealth toepassingen echter nog ingewikkeld en lastig te hanteren voor lager opgeleiden en andere kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen met
beperkingen. Dat moet anders willen we het gebruik opschalen. Daar ligt de legitimering voor Pharos om de ontwikkeling en verspreiding van eHealth voor iedereen – eHealth4All – met kracht door te zetten.

Begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk

22% van de mensen heeft moeite met het gebruik van computers en internet. 6% heeft nog nooit internet gebruikt. Onder laagopgeleiden is dat ruim 13%. 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth. Want eHealth biedt voordelen zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties, interactiviteit en gebruik in eigen tempo en eventueel samen met anderen. De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. eHealth moet voor iedereen begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn.

Betrokkenheid gebruikersgroepen

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activiteiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Meerjarendoelen

 1. Opschaling van het gebruik van eHealth door te stimuleren dat toepassingen geschikt zijn voor iedereen.
 2. Lokale (regionale) netwerken stimuleren om gebruik van eHealth in te bedden in reguliere structuren van preventie, zorg en ondersteuning.

De drie uitgangspunten van eHealth

 • Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met laagopgeleide gebruikersgroepen
 • Inclusief ontwerp: een ontwerp geschikt voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie
  Meer informatie over gezondheidsvaardigheden
 • Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener

eHealth biedt perspectieven

Juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden biedt eHealth veel mogelijkheden:

 • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
 • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
 • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
 • Spraakherkenning en voorleesfunctie
 • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
 • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Betrokkenheid gebruikersgroepen

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Daarom is samen met taalambassadeurs een wensenlijstje opgesteld. Daarop staan de wensen van taalambassadeurs voor begrijpelijke en toegankelijke eHealth.

Bekijk de wensenlijst

National eHealth Living Lab (NeLL)

Pharos is nauw betrokken bij het National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL.

In 4 stappen naar eHealth4ALL

Maak ehealth toegankelijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Samenwerkingspartners

NICTIZ, LUMC (NeLL), ECP- Coalitie Digivaardigheden in de Zorg, Patiëntenfederatie Nederland, IKONE, Zorginnovatie.NL, VNG, NVZ, NFU, LHV, NHG, Werkgroep Zorg 2025 van de jonge zorgprofessionals, Trimbos Instituut, LOT, TNO, GGD GHOR Nederland, Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Meer informatie

Quickscan digitale vaardigheden patiënt

Weet welke vorm van eHealth je wilt adviseren aan de patiënt en zorg ervoor dat je ze ook zelf kent. In een paar stappen op de hoogte van de digitale vaardigheden van de patiënt.
Quickscan digitale vaardigheden patiënt 

Brochure eHealth voor iedereen