Programma eHealth4ALL

eHealth biedt veel goede mogelijkheden voor persoonsgerichte ondersteuning in preventie en zorg. Het geeft mensen de mogelijkheid actiever te letten op een gezonde leefstijl en maakt zelfmanagement van chronische aandoeningen makkelijker. Dat past goed in de beweging van nazorg naar voorzorg. Maar dat betekent wel dat iedereen mee moet kunnen doen in de digitale wereld. Anders is het risico groot dat de gezondheidsverschillen verder toenemen.

Waarom eHealth4All?

eHealth is juist voor de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kansrijk. Het brengt zorg letterlijk dichterbij. Maar op dit moment zijn de meeste eHealth toepassingen nog ingewikkeld en lastig te gebruiken voor mensen met basisonderwijs of vmbo, beperkte gezondheidsvaardigheden, ouderen of mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Dat moet anders. Als we willen dat meer mensen gebruik maken van eHealth, zullen we eHealth toepassingen moeten aanpassen aan de behoeften van álle gebruikers. Met het programma eHealth4All stimuleert Pharos de ontwikkeling en verspreiding van eHealth voor iedereen.

Meerjarendoelen

  1. Agenderen van het belang en de urgentie van eHealth4All, stimuleren van gebruiksparticipatie en bevorderen van het gebruik van de 4 stappen naar eHealth4All.
  2. Lokale netwerken stimuleren om gebruik van eHealth in te bedden in reguliere structuren van preventie, zorg en ondersteuning.

Begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk

Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth. Want eHealth biedt voordelen zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties, interactiviteit en gebruik in eigen tempo en eventueel samen met anderen. De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat met basisonderwijs of vmbo een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. eHealth moet voor iedereen begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn.

18%

18% van de bevolking van 12 jaar en ouder heeft moeite met het gebruik van computers en internet

12%

12% van de mensen met basisonderwijs of vmbo in Nederland heeft nog nooit internet gebruikt

2,5mln.

2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven

29%

29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Wat heeft de gebruiker nodig?

De behoeften en wensen van gebruikersgroepen staan centraal bij onze activiteiten. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met met basisonderwijs of vmbo, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Samen met taalambassadeurs is een wensenlijstje opgesteld. Daarop staan de wensen van taalambassadeurs voor begrijpelijke en toegankelijke eHealth.

Bekijk de wensenlijst

De drie uitgangspunten van eHealth

  • Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met laagopgeleide gebruikersgroepen.
  • Inclusief ontwerp: zorg voor een ontwerp dat geschikt is voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie.
  • Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener.

Meer informatie over gezondheidsvaardigheden.

In 4 stappen naar eHealth4All

Samenwerkingspartners

In het programma eHealth4All werkt Pharos nauw samen met onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, gezondheidscentra, gemeenten, zorgprofessionals, TNO, GGD GHOR Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting ABC en met National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL.

Samen met NeLL organiseren we twee keer  per jaar masterclasses. Wil je op de hoogte blijven van deze masterclasses, stuur dan een mail naar s.hundersmarck@pharos.nl.

Binnen Pharos werkt eHealth4All nauw samen met de programma’s Preventie en zorg chronische aandoeningen, Gezondheidsvaardigheden en Gezond in…

Maak ehealth toegankelijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Meer informatie

Quickscan digitale vaardigheden patiënt

Weet welke vorm van eHealth je wilt adviseren aan de patiënt en zorg ervoor dat je ze ook zelf kent. In een paar stappen op de hoogte van de digitale vaardigheden van de patiënt.
Quickscan digitale vaardigheden patiënt 

Brochure eHealth voor iedereen

Een rookvrije omgeving en stoppen met roken voor iedereen

Roken is de grootste te voorkomen doodsoorzaak in Nederland. Mensen met een lage opleiding profiteren veel minder van het beleid en maatregelen om te stoppen met roken. Zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en ondervinden grotere gevolgen voor hun gezondheid van het roken. Antirookcampagnes en stoppen-met-roken-hulp is voor deze groep vaak minder succesvol. Met het stimuleren van een integrale, persoonsgerichte stoppen-met-rokenaanpak streven we naar een gelijke kans op een rookvrij leven voor alle volwassenen en kinderen.

Online portalen en patiëntomgevingen

Patiëntenreis

De gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van het digitale patiëntportaal. Handig! Maar hoe werkt zo’n digitaal portaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn?

Handreiking

Handreiking met concrete handvatten voor zorgorganisaties bij het toegankelijk en begrijpelijk maken van de digitale patiëntomgeving. Het vat de belangrijkste lessen samen uit Toegankelijke Patiëntomgevingen, inzichten uit een actiebegeleidend onderzoek.

Rapporten portalen