Over Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen wij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Ruim 30 jaar al delen wij deze kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld via onderzoek, advies, trainingen, workshops, bijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen.

Werken bij Pharos

Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Medewerkers

Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Missie en visie

Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma's

De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Strategie

Lees de strategie van de organisatie.

Partners en financiers

Wij werken altijd samen met anderen.

Directie, Raad van Toezicht, ANBI status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Pers

De digitale perskamer helpt je op weg bij persvragen, interviews, achtergrondinformatie en beeldmateriaal.

Kunstexpositie

Twee maal per jaar is er een nieuwe kunstexpositie bij de receptie van Pharos

Onze missie: het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.
Ons uitgangspunt: gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland.

Lees onze missie en visie
Naar boven