Partners en financiers

Pharos werkt gezondheidszorgbreed en heeft een breed en gevarieerd netwerk met klanten, veldpartijen, professionals, patiënten- en cliëntenorganisaties, migranten- en vluchtelingenorganisaties en zelforganisaties. Als expertisecentrum maakt Pharos graag gebruik van de specialistische kennis van koepels, kenniscentra en universiteiten en werkt regelmatig samen met hen in programma’s en projecten.

Pharos is lid van de Nederlandse Public Health Federatie.

De activiteiten van Pharos worden financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kinderpostzegels, het Kansfonds, het Europees Vluchtelingenfonds, ZonMw en anderen.

Bij de verschillende programma’s die Pharos uitvoert, geven wij aan met wie wij samenwerken.

Landelijk Overleg Thema instituten (LOT)

Zeven kennisinstituten met elk hun eigen specifieke expertise op het gebied van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving werken samen in het Landelijk Overleg Thema instituten (LOT). Deze kennisinstituten bieden onderbouwde oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid. Ze zijn schakels tussen beleid, wetenschap en de praktijk.

Deelnemers aan het LOT

Sport en bewegen – Kenniscentrum Sport & Bewegen: www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
Samen ongevallen voorkomen – VeiligheidNL: www.veiligheid.nl
Gezonde, veilige en meer duurzame voeding – Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
Geestelijke gezondheid en preventie van verslaving – Trimbos-instituut: www.trimbos.nl
Seksuele en reproductieve gezondheid – Rutgers: www.rutgers.nl
Voorkomen van soa’s en hiv – Soa Aids Nederland: www.soaids.nl
Terugdringen van gezondheidsverschillen – Pharos: www.pharos.nl

Met haar specifieke adviserende positie als onderdeel van de Rijksoverheid neemt het RIVM als achtste partner deel aan het LOT.