Directie, Raad van Toezicht, ANBI status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Contactgegevens:
Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
Postbus 13318 – 3507 LH Utrecht
(030) 234 98 00

Fiscaal nummer 8022.31.123

Directie en bestuur

De directie van Pharos bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur:

Mw. drs. Patricia Heijdenrijk
Directeur/bestuurder

Nevenfuncties

 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid
 • Lid adviesraad van Sarphati Amsterdam, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich vooral richt op het onderzoeken van leefstijl-gerelateerde aandoeningen als (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.
 • Bestuurslid Stichting ShivA te Amsterdam
 • Lid van de begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 in het kader van de ontwikkeling van de CoronaMelder
 • Lid Raad van Toezicht Lijn1 Haaglanden (vanaf 1-1-2021)

De heer L. Noorlander
Adjunct-directeur

Raad van Toezicht

Drs. Mariëtte Hamer

Voorzitter RvT en SER-voorzitter

“Ik vind het schrijnend dat inkomens- en opleidingsverschillen en verschillen van herkomst in een land als Nederland ook leiden tot verschillen in gezondheid. De ambitie van Pharos om die verschillen in gezondheid terug te dringen vind ik een heel fundamentele drijfveer voor onze samenleving. Ik heb met het eerlijk delen van de zorg en gerichte preventie in eerdere en huidige functies ervaring opgedaan en daarmee ook gezien wat de effecten zijn als de verdeling eerlijker verloopt. Ik wil daaraan graag op de mij geëigende manier een bijdrage leveren.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht wil ik bijdragen aan de beleving van realistische, maar ambitieuze doelstellingen en successen.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven
 • Voorzitter Raad van Toezicht RDW
 • Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven
 • Voorzitter Raad van Advies Nationale jeugdraad
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR), PO raad
 • Lid Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie
 • Lid Raad van Advies GAK
 • Lid Raad van Advies van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Voorzitter algemeen bestuur Stichting BOOR
 • Raad van Advies Faculteit der Geesteswetenschappen UvA

Prof. dr. Anneke W.M. Kramer

Lid RvT, huisarts en bijzonder hoogleraar huisartsgeneeskunde

Anneke Kramer

“Toen ik geneeskunde studeerde was er veel aandacht voor maatschappelijke oorzaken van ziekte. Dit zorgt voor verschillen in gezondheid. Daarom wilde ik huisarts worden in een wijk waar mensen ongezonder zijn, die ook aandacht heeft voor maatschappelijke oorzaken voor ziekte om zo gezondheidsverschillen te verkleinen. Dat doe ik nu al 35 jaar met veel plezier en het onderwerp gaat me nog steeds aan het hart. Binnen de Raad van Toezicht heb ik aandacht voor gezondheidszorg en het sociale domein in de praktijk. Ook let ik op de theorie: wetenschappelijke onderbouwing en populatiegerichte zorg.”

Nevenfunctie

 • Lid strategische commissie ZonMW ‘Wat werkt voor de jeugd’

Drs. Jeroen Heuvelink

Lid RvT, programmamanager (vanaf 1 mei 2021: hoofd Besluitvorming, Beheersing en Communicatie) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Als voormalig wethouder in Lansingerland hield ik me intensief bezig met vraagstukken van jeugdzorg en onderwijs. Daarin werd snel duidelijk dat sociale achterstand de bron is van veel leer-, ontwikkelings- en gezondheidsproblemen. Om kinderen de kans te geven hun volledige potentie te bereiken, moeten we die verschillen aanpakken. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik bij vanuit mijn perspectief op de gemeentelijke praktijk en mijn politiek-bestuurlijke ervaring. Ook ben ik lid van het auditcomité.”

Nevenfuncties

 • Statenlidmaatschap Provincie Zuid-Holland (D66)

Drs. Anja Jonkers

Lid RvT en districtsdirecteur bij zorgorganisatie Careyn te Utrecht (vanaf 1-2-2021)

“Ieder mens is voor mij gelijk, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent, er is geen verschil. Ieder mens is het waard om voor op te komen, voor te staan. Om kansen te krijgen en mee te doen in de samenleving. Die houding heb ik meegekregen in mijn opvoeding. Iedereen doet ertoe! Ik ben aangesteld namens de OR. Naast inhoudelijke inbreng focus ik me dus ook op de medewerker. Wat betekenen de ontwikkelingen binnen Pharos voor de medewerker? De medewerker is een belangrijk kapitaal binnen een kennisinstituut als Pharos, daar moet je zuinig op zijn.”

nevenfunctie

 • Lid Raad van Toezicht van Vughterstede

ir. Hetty Linden

Lid RvT en bouwer strategische allianties, Health Hub Utrecht, Gemeente Utrecht

“Als er geen gelijke kansen zijn voor iedereen, dan zet je je ervoor in om dat ideaal te bereiken. Iedereen gun ik een lekker lang, gelukkig en gezond leven. Het is voor mij dan ook onacceptabel dat verschillen tussen de gezonde levensverwachting tussen groeperingen zo enorm groot is. Dat drijft mij me in te zetten voor onder andere het terugdringen van gezondheidsverschillen. Mijn aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht is volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij de overheid, zowel lokaal, provinciaal als rijk.”

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Mulier Instituut
 • Lid programmacommissie van het Nationaal Preventie Programma (NPP5 en NPP6), ZonMw
 • Voorzitter commissie Gezonde Wijk, ZonMw
 • Voorzitter commissie Maak Ruimte voor Gezondheid, ZonMw

Dr. Niek J. Snoeij

Lid RvT en directeur Niek Snoeij Toezicht & Advies

“Het is voor mij een grote uitdaging om met kennis en wetenschappelijke inzichten kwetsbare groepen te ondersteunen en vooruit te helpen. Er zijn in Nederland heel wat kennisinstituten, maar geen ervan heeft zo’n duidelijke focus op gezondheidsverschillen. Ik hoop dat Pharos zich verder ontwikkelt tot de onbetwiste autoriteit op dit gebied en dat de kennisproducten alom gebruikt worden door nationale overheid, gemeenten en zorgorganisaties. Met als ultiem doel dat de mensen waar het om gaat in grotere gezondheid kunnen leven, werken en deelnemen aan onze samenleving.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Advies PSO-Nederland BV
 • Lid van bestuur Pensioenfonds TNO

Dr. Radjesh Manna

Lid RvT en Themadirecteur Gezondheidswetenschappen ErasmusMC Rotterdam

“De rode draad in mijn studie en carrière is een betere gezondheid voor alle Nederlanders, vooral voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Het werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarom altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest. Ik heb daarom al vele jaren een warme relatie met Pharos en haar mensen met wie ik ook op inhoud altijd veel en fijn heb samengewerkt. Als lid van de Raad van Toezicht heb ik aandacht voor de kwaliteit van zorg en welzijn, de doelgroep en diens context en het wetenschappelijke ecosysteem.”

Beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering topinkomens (Wnt) is de beloning niet hoger dan het wettelijke maximum. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de Jaarrekening bovenaan deze pagina.