Directie, Raad van Toezicht, ANBI status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Contactgegevens:
Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
Postbus 13318 – 3507 LH Utrecht
(030) 234 98 00

Fiscaal nummer 8022.31.123

Directie en bestuur

De directie van Pharos bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur:

Mw. drs. Patricia Heijdenrijk
Directeur/bestuurder

Nevenfuncties

 • Lid Programmacommissie Actieprogramma landelijke initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid (vanaf 2018)
 • Voorzitter Landelijk overleg Thema instituten (LOT) (per 12-02-2019)
 • Lid adviesraad van Sarphati Amsterdam, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich vooral richt op het onderzoeken van leefstijl-gerelateerde aandoeningen als (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. (per 01-01-2019)

De heer L. Noorlander
Adjunct-directeur

Raad van Toezicht

Drs. Fawzia Nasrullah

Voorzitter RvT en bestuurslid bij Stichting PCOU en de Willibrord Stichting

Fawzia Nasrullah“Mijn betrokkenheid bij het terugdringen van gezondheidsverschillen zit diep en is verbonden met mijn persoonlijke geschiedenis. Tijdens mijn studie geneeskunde merkte ik op hoe belangrijk het is waar je wiegje staat en welke wegwijzers je in jouw leven tegenkomt. Hier ontdekte ik hoe systemen bijdragen aan het verkleinen en het vergroten van gezondheidsverschillen. Binnen de Raad van Toezicht bewaak ik de strategische koers en doelen van Pharos, let ik op de financiële gezondheid, zie ik toe op het blijven van een aantrekkelijke werkgever en ben ik als voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder.”

Nevenfuncties

 • Bestuurslid ZonMw (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden Nederland (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies KWF Kankerbestrijding (onbezoldigd)

Prof. dr. Anneke W.M. Kramer

Lid RvT, huisarts en bijzonder hoogleraar huisartsgeneeskunde

Anneke Kramer

“Toen ik geneeskunde studeerde was er veel aandacht voor maatschappelijke oorzaken van ziekte. Dit zorgt voor verschillen in gezondheid. Daarom wilde ik huisarts worden in een wijk waar mensen ongezonder zijn, die ook aandacht heeft voor maatschappelijke oorzaken voor ziekte om zo gezondheidsverschillen te verkleinen. Dat doe ik nu al 35 jaar met veel plezier en het onderwerp gaat me nog steeds aan het hart. Binnen de Raad van Toezicht heb ik aandacht voor gezondheidszorg en het sociale domein in de praktijk. Ook let ik op de theorie: wetenschappelijke onderbouwing en populatiegerichte zorg.”

Drs. Jeroen Heuvelink

Lid RvT, programmamanager Ministerie van Buitenlandse Zaken en D66-statenlid Provincie Zuid-Holland

“Als voormalig wethouder in Lansingerland hield ik me intensief bezig met vraagstukken van jeugdzorg en onderwijs. Daarin werd snel duidelijk dat sociale achterstand de bron is van veel leer-, ontwikkelings- en gezondheidsproblemen. Om kinderen de kans te geven hun volledige potentie te bereiken, moeten we die verschillen aanpakken. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik bij vanuit mijn perspectief op de gemeentelijke praktijk en mijn politiek-bestuurlijke ervaring. Ook ben ik lid van het auditcomité.”

Nevenfuncties

 • Programmamanager Ministerie van Buitenlandse Zaken (Programma Kust en Programma Ons Landschap) (tot 1 mei 2019)
 • Programmamanager Ministerie van Buitenlandse Zaken (Programma Energie en Ruimte) (vanaf 1 mei 2019)
 • Statenlidmaatschap Provincie Zuid-Holland (D66) (vanaf 28 maart 2019)

Drs. Anja Jonkers

Lid RvT en directeur Intramurale Zorg Florence zorgorganisatie Den Haag

“Ieder mens is voor mij gelijk, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent, er is geen verschil. Ieder mens is het waard om voor op te komen, voor te staan. Om kansen te krijgen en mee te doen in de samenleving. Die houding heb ik meegekregen in mijn opvoeding. Iedereen doet ertoe! Ik ben aangesteld namens de OR. Naast inhoudelijke inbreng focus ik me dus ook op de medewerker. Wat betekenen de ontwikkelingen binnen Pharos voor de medewerker? De medewerker is een belangrijk kapitaal binnen een kennisinstituut als Pharos, daar moet je zuinig op zijn.”

ir. Hetty Linden

Lid RvT en bouwer strategische allianties, Health Hub Utrecht, Gemeente Utrecht

“Als er geen gelijke kansen zijn voor iedereen, dan zet je je ervoor in om dat ideaal te bereiken. Iedereen gun ik een lekker lang, gelukkig en gezond leven. Het is voor mij dan ook onacceptabel dat verschillen tussen de gezonde levensverwachting tussen groeperingen zo enorm groot is. Dat drijft mij me in te zetten voor onder andere het terugdringen van gezondheidsverschillen. Mijn aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht is volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij de overheid, zowel lokaal, provinciaal als rijk.”

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Bestuur Agis Innovatiefonds
 • Lid Raad van Toezicht Lijn1 Haaglanden
 • Lid Raad van Toezicht Mulier Instituut
 • Lid programmacommissie van het Nationaal Preventie Programma (NPP5 en NPP6), ZonMw
 • Voorzitter commissie Gezonde Wijk, ZonMw
 • Voorzitter commissie Maak Ruimte voor Gezondheid, ZonMw
 • Lid Programmacommissie Gezonde Toekomst Dichterbij Fonds, Nuts Ohra

Dr. Niek J. Snoeij

Lid RvT en directeur Niek Snoeij Toezicht & Advies

“Het is voor mij een grote uitdaging om met kennis en wetenschappelijke inzichten kwetsbare groepen te ondersteunen en vooruit te helpen. Er zijn in Nederland heel wat kennisinstituten, maar geen ervan heeft zo’n duidelijke focus op gezondheidsverschillen. Ik hoop dat Pharos zich verder ontwikkelt tot de onbetwiste autoriteit op dit gebied en dat de kennisproducten alom gebruikt worden door nationale overheid, gemeenten en zorgorganisaties. Met als ultiem doel dat de mensen waar het om gaat in grotere gezondheid kunnen leven, werken en deelnemen aan onze samenleving.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Advies PSO-Nederland BV
 • Lid van bestuur Pensioenfonds TNO (vanaf 2020)

Dr. Radjesh Manna

Lid RvT en Themadirecteur Gezondheidswetenschappen ErasmusMC Rotterdam (start 15 augustus 2020)

“De rode draad in mijn studie en carrière is een betere gezondheid voor alle Nederlanders, vooral voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Het werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarom altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest. Ik heb daarom al vele jaren een warme relatie met Pharos en haar mensen met wie ik ook op inhoud altijd veel en fijn heb samengewerkt. Als lid van de Raad van Toezicht heb ik aandacht voor de kwaliteit van zorg en welzijn, de doelgroep en diens context en het wetenschappelijke ecosysteem.”

Nevenfunctie:

 • Lid bestuur Deltaplan Dementie (onbezoldigd)

Beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering topinkomens (Wnt) is de beloning niet hoger dan het wettelijke maximum. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de Jaarrekening.