Directie, Raad van Toezicht, ANBI status

Stichting Pharos is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te publiceren in een standaardformulier. Onderstaand kunt u dit formulier raadplegen:

Doelstelling

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zet haar kennis in om:

 • etnische en sociaal economische gezondheidsverschillen te verminderen
 • de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een lage opleiding duurzaam te verbeteren.

Contactgegevens:
Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
Postbus 13318 – 3507 LH Utrecht
(030) 234 98 00

Fiscaal nummer 8022.31.123

Directie en bestuur

De directie van Pharos bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur:

Mw. drs. Patricia Heijdenrijk
Directeur/bestuurder

Nevenfuncties

 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid
 • Lid adviesraad van Sarphati Amsterdam, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich vooral richt op het onderzoeken van leefstijl-gerelateerde aandoeningen als (ernstig) overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.
 • Bestuurslid Stichting ShivA te Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Lijn1 Haaglanden
 • Lid strategische adviesraad Kind naar Gezonder Gewicht (JOGG)

De heer L. Noorlander
Adjunct-directeur

Raad van Toezicht

Pharos heeft een onafhankelijke raad van toezicht, bestaande uit zes leden. Het is de rol van de raad om toezicht te houden, om werkgever te zijn van de bestuurder, om de bestuurder met advies bij te staan en om ambassadeur te zijn voor Pharos. De raad heeft haar eigen toezichtvisie geformuleerd. Ook gebruikt de raad een algemene profielschets bij de werving van nieuwe leden.

Leden Raad van Toezicht

Drs. Mariëtte Hamer

Voorzitter RvT en regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

“Ik vind het schrijnend dat inkomens- en opleidingsverschillen en verschillen van herkomst in een land als Nederland ook leiden tot verschillen in gezondheid. De ambitie van Pharos om die verschillen in gezondheid terug te dringen vind ik een heel fundamentele drijfveer voor onze samenleving. Ik heb met het eerlijk delen van de zorg en gerichte preventie in eerdere en huidige functies ervaring opgedaan en daarmee ook gezien wat de effecten zijn als de verdeling eerlijker verloopt. Ik wil daaraan graag op de mij geëigende manier een bijdrage leveren.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht wil ik bijdragen aan de beleving van realistische, maar ambitieuze doelstellingen en successen.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven
 • Voorzitter Raad van Toezicht RDW
 • Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven
 • Voorzitter algemeen bestuur Stichting BOOR

Drs. Anja Jonkers

Lid RvT en districtsdirecteur bij zorgorganisatie Careyn te Utrecht

“Ieder mens is voor mij gelijk, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent, er is geen verschil. Ieder mens is het waard om voor op te komen, voor te staan. Om kansen te krijgen en mee te doen in de samenleving. Die houding heb ik meegekregen in mijn opvoeding. Iedereen doet ertoe! Ik ben aangesteld namens de OR. Naast inhoudelijke inbreng focus ik me dus ook op de medewerker. Wat betekenen de ontwikkelingen binnen Pharos voor de medewerker? De medewerker is een belangrijk kapitaal binnen een kennisinstituut als Pharos, daar moet je zuinig op zijn.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht van Vughterstede
 • Lid van de bestuurlijke kerngroep wonen met zorg bij ActiZ (brancheorganisatie ouderenzorg)

Dr. Niek J. Snoeij

Lid RvT en directeur Niek Snoeij Toezicht & Advies

“Het is voor mij een grote uitdaging om met kennis en wetenschappelijke inzichten kwetsbare groepen te ondersteunen en vooruit te helpen. Er zijn in Nederland heel wat kennisinstituten, maar geen ervan heeft zo’n duidelijke focus op gezondheidsverschillen. Ik hoop dat Pharos zich verder ontwikkelt tot de onbetwiste autoriteit op dit gebied en dat de kennisproducten alom gebruikt worden door nationale overheid, gemeenten en zorgorganisaties. Met als ultiem doel dat de mensen waar het om gaat in grotere gezondheid kunnen leven, werken en deelnemen aan onze samenleving.”

Nevenfunctie

 • Voorzitter van de Raad van Advies PSO-Nederland BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Blik op Werk

Dr. Radjesh Manna

Lid RvT en Themadirecteur Gezondheidswetenschappen ErasmusMC Rotterdam

“De rode draad in mijn studie en carrière is een betere gezondheid voor alle Nederlanders, vooral voor de meest kwetsbare in onze samenleving. Het werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarom altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest. Ik heb daarom al vele jaren een warme relatie met Pharos en haar mensen met wie ik ook op inhoud altijd veel en fijn heb samengewerkt. Als lid van de Raad van Toezicht heb ik aandacht voor de kwaliteit van zorg en welzijn, de doelgroep en diens context en het wetenschappelijke ecosysteem.”

Nevenfunctie

 • Lid programmacommissie Gender en Diversiteit ZonMw

Drs. Vera Verdegaal

Lid RvT en directeur Verdegaal interim management en advies

Vera Verdegaal“Gelijke ontwikkelkansen voor iedereen, is een ambitie waar ik mij graag voor inzet. In een ontwikkeld en welvarend land als Nederland, verwacht je niet zo snel dat er grote gezondheidsverschillen zijn, die sterk samenhangen met opleiding, inkomen en sociale context. Een leven lang gezond is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gerichte preventie en inzetten op goede en toegankelijke zorg, met oog voor kwetsbare groepen in de samenleving, dragen bij aan het verkleinen van deze verschillen. Als lid van de Raad van Toezicht zet ik me graag in voor de ambitie van Pharos: het terugdringen van gezondheidsverschillen in de samenleving.”

Nevenfunctie

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Schroeder van der Kolk, Den Haag

Eelco Eerenberg

Lid RvT en wethouder in Utrecht

“Als je mij vraagt waar ik mij met hart en ziel voor in zet, dan is dat voor dat elk kind een gelijke kans krijgt. Ook op het gebied van gezondheid. Helaas zie ik ook dat gezondheidsverschillen een veelkoppig monster is, wat al begint op jonge leeftijd. Om een voorbeeld uit Utrecht te geven: de wijk Overvecht en de wijk Noordoost worden gescheiden door een tunnel. Die tunnel is het verschil in levensverwachting van wel 15 jaar. Problemen met geld, werk en wonen veroorzaken gezondheidsachterstanden. Andersom kunnen gezondheidsproblemen, de problemen met rondkomen, werk en wonen versterken. Om deze verschillen aan te pakken moeten we voor een aantal groepen mensen wat extra’s doen om ook hen een eerlijke kans op een gezond leven te bieden.”

Nevenfuncties

 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur GGD regio Utrecht (GGDrU)
 • Voorzitter Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO+)
 • Lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie WHO European Healthy Cities Group
 • Gemeentelijk aandeelhouder WKO Merwede BV

Beloningsbeleid

Krachtens de Wet normering topinkomens (Wnt) is de beloning niet hoger dan het wettelijke maximum. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden. Voor de specificatie van de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de Jaarrekening bovenaan deze pagina.