Vanuit het geleerde uit onderzoeken, gesprekken en testpanels breng ik leefwerelden bij elkaar door dit om te zetten naar kennisoverdracht voor onze samenwerkingspartners. De samenwerking met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden staat in mijn werk centraal, en daar haal ik veel voldoening en kracht uit.
Samen met hen draag ik bij aan een toegankelijke en inclusievere zorg in Nederland.

Thea Duijnhoven, MSc

Strategisch adviseur/projectleider

  • Betrokken bij het programma eHealth4all
  • Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
  • Toegankelijke informatie
  • Samenwerken met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, praktisch opgeleiden en migranten (sleutelpersonen)

Publicaties, artikelen

Vanuit het geleerde uit onderzoeken, gesprekken en testpanels breng ik leefwerelden bij elkaar door dit om te zetten naar kennisoverdracht voor onze samenwerkingspartners. De samenwerking met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden staat in mijn werk centraal, en daar haal ik veel voldoening en kracht uit.
Samen met hen draag ik bij aan een toegankelijke en inclusievere zorg in Nederland.

Naar boven