Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

De situatie, feiten en cijfers

2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Iets meer dan de helft van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is autochtoon Nederlander (60%). Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding.

2,5

2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven

60%

Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, kennissyntheses en kennis uit de praktijk ontwikkelen we instrumenten, publicaties, factsheets en toegankelijk (voorlichtings)materiaal, zoals begrijpelijke informatie over corona. Onze kennis en ervaringen dragen we uit via e-learnings en trainingen waarin (zorg)professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners (POH’ers), apothekers(assistenten), verpleegkundigen en verloskundigen effectief leren communiceren en omgaan met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook hebben we voor gezondheidscentra, huisartsen en apotheken een ‘Stappenplan laaggeletterdheid voor de praktijk’ ontwikkeld, diverse toolkits en de terugvraagmethode. Voor alle organisaties in preventie en zorg is er de ‘Test: Hoe begrijpelijk is mijn zorgorganisatie?’. Bij de totstandkoming van al onze producten en diensten betrekken we de mensen om wie het gaat.
Borgen van kennis tijdens de opleiding met Lesmateriaal Laaggeletterdheid voor medisch en paramedisch onderwijs.

Video's: ex-laaggeletterden en een arts vertellen hun verhaal

In 15 korte filmpjes over verschillende onderwerpen vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC op informele wijze hun verhaal. Met voorbeelden van ervaringen bij onder andere de apotheek, het consultatiebureau, de diëtist, de gemeente, de huisarts en de school van hun kinderen. Ook geven ze tips aan professionals en organisaties hoe zij de mondelinge en schriftelijke communicatie kunnen aanpassen.

Bekijk alle filmpjes in de afspeellijst op Youtube

Meer informatie

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Pharos is coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een netwerk van organisaties in het brede terrein van gezondheid en zorg. Centraal staat de vraag:  ”hoe kunnen wij toegankelijk en begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?”

Op dit platform bieden de ruim 90 partners vrij toegankelijk:

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie?

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie?

Beantwoord 10 vragen en ontdek hoe ‘gezondheidsvaardig ’ jouw organisatie is. En hoe je ervoor zorgt dat iedereen jouw informatie over gezondheid kan vinden, begrijpen en gebruiken.

Praktijkcheck toegankelijkheid laaggeletterden

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk ook geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Tijdens een praktijkcheck krijg je (coronaproof) bezoek van één of twee ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw praktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering.

Stappenplan laaggeletterdheid voor de praktijk

Ontdek welke stappen je nog moet nemen voor een toegankelijke praktijk voor iedereen met ons Stappenplan laaggeletterdheid voor de praktijk.

BewustwordingHerkenningTaalniveauSamenwerkingBorging

Bereiken en betrekken van inwoners met lage SES

Pharos wil dat de stem van alle inwoners gehoord en vertegenwoordigd wordt in het Nederlandse zorgstelsel. Dat kan alleen als óók de vaak moeilijk bereikbare inwoners een actieve rol krijgen. Hoe doe je dat als gemeente? Lees meer over Bereiken en betrekken van inwoners met lage SES.

Effectieve interventies voor iedereen (werkzame elementen)

Mensen met weinig inkomen, een lage opleiding of een migratieachtergrond hebben nu het minst aan interventies die hun gezondheid moeten verbeteren. Ze sluiten vaak onvoldoende aan bij hun mogelijkheden en leefwereld. Toch kun je een interventie ontwikkelen die wel aansluit en effectief is voor iedereen.

Als er veel interventies zijn op hetzelfde thema, is het mogelijk gemeenschappelijke elementen te benoemen die er voor zorgen dat de interventie werkt: ‘werkzame elementen’. Loket Gezond leven hanteert de volgende definitie: Onderdelen van een interventie die er voor zorgen dat die specifieke interventie de gewenste uitwerking heeft. Werkzame elementen zijn gekoppeld aan de doelen van de interventie, moeten aansluiten bij de doelgroep en moeten bijdragen aan een goede uitvoering van de interventie. Een (goede) combinatie van werkzame elementen maakt de interventie effectief.

Bekijk voor meer informatie onze handreiking Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen | Wat maakt het verschil?.

Zie ook: Onderbouwing op basis van literatuurstudie

Toolkit laaggeletterdheid Pharos/KNMP

Pas medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen. Pharos en KNMP ontwikkelden samen een Toolkit Laaggeletterdheid.

Laaggeletterden: herkennen en communiceren

Checklist Communicatie op maat – gesprekken voeren

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Programma Gezondheidsvaardigheden

Pharos stimuleert dat het zorgstelsel op het niveau van systeem, organisatie en professionals, zodanig is ingericht dat dit inclusief is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We zetten de komende jaren met name in op de curatieve zorg. Lees meer over programma Gezondheidsvaardigheden.

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Begrijp je lichaam

Begrijp je Lichaam is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.

Ik heb diabetes | Wat kan ik doen?

Begrijpelijk boekje voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Meer voorlichtingsmaterialen
Meer publicaties

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden – over veilig medicijngebruik

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden en daardoor ook met het toepassen van informatie over medicatie door de apotheker. Dit zijn kenmerken die gelden voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners deze patiënten herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt.

Geaccrediteerd
Meer trainingen

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional en heb je te maken met laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Wilt leren hoe je effectief kunt communiceren met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Meer wilt weten over het bevorderen van therapietrouw en verantwoord medicijngebruik bij laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Wilt weten hoe je eenvoudig voorlichtingsmateriaal maakt of daar ondersteuning bij wilt hebben.

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts