Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

De situatie, feiten en cijfers

2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En 36% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Twee op de drie laaggeletterden is autochtoon Nederlander; een op de drie heeft een niet-westerse achtergrond. Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding.

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, kennissyntheses en kennis uit de praktijk ontwikkelen we methodieken, publicaties, factsheets en toegankelijk (voorlichtings)materiaal. Onze kennis en ervaringen dragen we uit via trainingen waarin (zorg)professionals zoals huisartsen, POH’ers, apothekers(assistenten), verpleegkundigen en verloskundigen effectief leren communiceren en omgaan met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook hebben we voor gezondheidscentra, huisartsen en apotheken een ‘Stappenplan laaggeletterdheid voor de praktijk’ ontwikkeld, diverse toolkits en de terugvraagmethode. Bij de totstandkoming van al onze producten en diensten betrekken we de mensen om wie het gaat.
Borgen van kennis tijdens de opleiding met Lesmateriaal Laaggeletterdheid voor medisch en paramedisch onderwijs.

Video: ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal

In 15 korte filmpjes over verschillende onderwerpen vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC op informele wijze hun verhaal. Met voorbeelden van ervaringen bij onder andere de apotheek, het consultatiebureau, de diëtist, de gemeente, de huisarts en de school van hun kinderen. Ook geven ze tips aan professionals en organisaties hoe zij de mondelinge en schriftelijke communicatie kunnen aanpassen.

Bekijk alle filmpjes in de afspeellijst op Youtube

Begrijp je lichaam

Begrijp je Lichaam is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.

Ik heb diabetes | Wat kan ik doen?

Begrijpelijk boekje voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Meer voorlichtingsmaterialen

Checklist Observaties in de apotheek

Is de apotheek ingesteld op laaggeletterden? Kunnen laaggeletterden hun weg vinden naar en binnen de apotheek? Om dit te achterhalen kun je de apotheek eens bekijken vanuit het perspectief van de laaggeletterde patiënt. De checklist biedt enkele vragen die stimuleren de apotheek kritisch te beoordelen.

Meer publicaties

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met laaggeletterden voor huisartsen en andere zorgprofessionals

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met laaggeletterden voor verloskundigen, gynaecologen en VSV’s

Hoe herken je een vrouw in de verloskundigenpraktijk die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op het niveau van deze patiënt? In deze training leer je je vragen, informatie en adviezen aan te sluiten op het scholingsniveau en het Nederlandse taalniveau van de zwangere. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Geaccrediteerd
Meer trainingen

Meer informatie

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Pharos is trotse coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Lees meer over de Alliantie of bekijk hoe je ook partner kunt worden.

Gezondheidsvaardigheden.nl

Toolkit laaggeletterdheid Pharos/KNMP

Pas medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen. Pharos en KNMP ontwikkelden samen een toolkit laaggeletterdheid.

Toolkit laaggeletterdheid

Meer Pharos thema's

Over Pharos

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional en heb je te maken met laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • wilt leren hoe je effectief kunt communiceren met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • meer wilt weten over het bevorderen van therapietrouw en verantwoord medicijngebruik bij laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • wilt weten hoe je eenvoudig voorlichtingsmateriaal maakt of daar ondersteuning bij wilt hebben

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts