Iedereen heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid. Voor niet iedereen is dit even goed beschikbaar. Ik vind het daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen die lager opgeleid zijn of minder goed kunnen lezen en schrijven, toch de juiste zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Drs. Hester van Bommel

Senior adviseur/projectleider

Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid in relatie tot chronische aandoeningen en toegang tot zorg in de eerste lijn.

Artikelen

Bekijk mijn wetenschappelijke publicaties op Research.net.

Iedereen heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid. Voor niet iedereen is dit even goed beschikbaar. Ik vind het daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen die lager opgeleid zijn of minder goed kunnen lezen en schrijven, toch de juiste zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Naar boven