Begrijpelijke en toepasbare voorlichtingsmaterialen & beeldverhalen

Het beschikbare informatie- en voorlichtingsmateriaal is voor 2,5 miljoen mensen in Nederland niet voldoende toegankelijk en begrijpelijk. Zij weten niet wat ze moeten doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Materialen over gezondheid en zorg moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Pharos ontwikkelt voorlichtingsmaterialen en beeldverhalen die jij kunt gebruiken in het contact met patiënten of cliënten. Deze materialen hebben wij getest met de doelgroep. Wil je zelf begrijpelijk en toepasbaar voorlichtingsmateriaal of een beeldverhaal maken en testen? Maak gebruik van onze instrumenten en tips.

Criteria begrijpelijk en toepasbaar voorlichtingsmateriaal

Begrijpelijk
Voorlichtingsmateriaal is begrijpelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden de belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en uitleggen.

Toepasbaar
Voorlichtingsmateriaal is toepasbaar wanneer mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden in staat zijn om te bepalen welke acties ze kunnen ondernemen.

Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Het biedt aanknopingspunten voor een gesprek.

Beeldverhalen en eenvoudige voorlichtingsmaterialen om te gebruiken in de praktijk

Bezoek onze Kennisbank voor beeldverhalen en eenvoudige voorlichtingsmaterialen over bijvoorbeeld de Nederlandse gezondheidszorg, het menselijk lichaam, veel voorkomende klachten, infectieziekten, diabetes, COPD, kanker, opvoeding, mediawijsheid, roken en geestelijke gezondheidszorg.

Let op!
Deze materialen bieden jou als professional ondersteuning bij het overbrengen van informatie of een boodschap op een eenvoudige en begrijpelijke manier. Geef het voorlichtingsmateriaal pas mee aan de patiënt of cliënt na een goede uitleg.

Een praatplaat of gesprekskaart helpt om onderwerpen bespreekbaar te maken als een patiënt het lastig vindt te vertellen waar hij/zij mee zit.

Zelf aan de slag: beoordelen (bestaande) en testen (nieuwe) voorlichtingsmaterialen

Wil je zelf voorlichtingsmateriaal (laten) ontwikkelen? Laat het dan testen door de doelgroep! Testen van voorlichtingsmaterialen is nodig om zeker te weten dat je materialen toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Hoe pak je dat aan? We helpen je op weg met diverse handvatten en beoordelingsinstrumenten:

Wil je nieuwe begrijpelijke medische informatie in woord en beeld ontwikkelen?
Deze methodiek is een handreiking voor de ontwikkeling van begrijpelijke medische informatie in woord en beeld. U kunt de methodiek gebruiken bij de ontwikkeling van elk materiaal waarmee u een begrijpelijke uitleg en samen beslissen wilt ondersteunen.

Wil je bestaand informatie- en voorlichtingsmateriaal (print of audiovisueel) laten beoordelen op begrijpelijkheid en toepasbaarheid?
Ga naar het online Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument – VBI. Met behulp van het VBI kun je – samen met een collega – de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van jullie voorlichtingsmaterialen beoordelen en onderling vergelijken. Je kunt het bestand uploaden en het instrument scant het bestand op onder andere tekst en beeld. Daarnaast krijg je nog een aantal vragen. Is de scan klaar? Dan krijg je een advies.

Met behulp van het VBI kun je de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van je voorlichtingsmaterialen beoordelen en onderling vergelijken.

Wil je checken of je overal aan gedacht hebt voordat je aan de slag gaat met het maken van informatie- en voorlichtingsmateriaal dat begrijpelijk en toepasbaar is?
Gebruik dan onze online Checklist toegankelijke informatie. Je krijgt een vragenlijst over allerlei items die belangrijk zijn om jouw voorlichtingsmateriaal begrijpelijk en toepasbaar te maken. Je antwoordt met ja of nee. Ben je klaar met de check? Dan krijg je een advies.

Wil je een beeldverhaal maken en testen?
Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd biedt een stappenplan voor het ontwikkelen en testen van toegankelijk ondersteunend materiaal voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Wil je informatie- en voorlichtingsmaterialen (door)ontwikkelen en testen bij de doelgroep?
Testen van voorlichtingsmateriaal – Hoe doe je dat? biedt een methode in vier stappen: 1. figureren en afbeeldingen voorleggen, 2. voorlezen, 3. de terugvraagmethode en 4. adviezen.

In deze video wordt de meerwaarde van het testen uitgelegd

Meer informatie

Begrijpelijk schrijven over medicijnen: een aantal hulpmiddelen

Verbeterde etiketteksten

  • Handleiding voor het opstellen van begrijpelijke doseerinstructies op het etiket
    Een project van Health Base, KNMP, NHG, VU, Nivel, Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en Pharos, met financiering van ZonMw.
  • Richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten
  • Centrale doseertabel
    Pharmacom en Medicom

Begrijpelijke bijsluiters

De meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal

Wil jij serieus aan de slag met communicatie die voor iedereen begrijpelijk is? Bekijk dan Bloopers -De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal.

Preventie: 16 handvatten en succesfactoren voor effectief beleid

Meer weten over preventie, met onder andere middelen waarmee professionals direct aan de slag kunnen? Lees meer over Preventie: 16 handvatten en succesfactoren voor effectief beleid.

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Begrijp je lichaam

Voorlichtingsmateriaal voor in de huisartsenpraktijk over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten met eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.
Speciaal maar niet alleen voor patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn.

Ik heb diabetes? Wat kan ik doen?

Begrijpelijk boekje voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Meer voorlichtingsmaterialen

Online checklist Toegankelijke informatie

Deze Checklist Toegankelijke Informatie helpt bij het maken van begrijpelijk voorlichtingsmateriaal zoals folders, apps, websites en eHealth. Gebruik deze checklist voordat je het materiaal gaat ontwikkelen.

Meer publicaties

Incompany training / 1 dagdeel

Eenvoudige schriftelijke communicatie

In deze training leer je hoe mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bepaalde teksten kunnen interpreteren. En hoe je de teksten daarop kunt aanpassen. Ook leer je hoe je samenwerkt met de doelgroep, zowel wat betreft de inhoud, als wat betreft het testen van conceptmateriaal. 

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden – het gebruik van praatkaarten over kanker

Hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen of instructies uit te voeren? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt. En je bent bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode. In de training wordt gebruik gemaakt van praatkaarten over kanker: eenvoudige voorlichting ter ondersteuning van professionals in de oncologiezorg.

Geaccrediteerd
Meer trainingen

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. Je kunt ook bij ons terecht voor het laten testen van bestaande materialen of het begeleiden van het ontwikkelproces van nieuwe materialen.

Kun je onze hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuw beeldverhaal? Neem dan contact met ons op via (030) 234 9800 of info@pharos.nl.

Onze experts
Naar boven