Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

31.327

In 2017 vroegen 31.327 vluchtelingen asiel aan in Nederland

22.826

In januari 2019 zaten 22.826 personen is de Centrale Opvang

In 2017 vroegen 31.327 vluchtelingen asiel aan in Nederland, in 2016: 31.642 en 2015: 58.880 (bron: IND). Een groot deel van de asielzoekers komt uit Syrië en Eritrea. Zij krijgen relatief snel een verblijfsvergunning omdat zij uit oorlogsgebieden komen waarheen terugkeer nu niet mogelijk is. Veel gemeenten hebben te maken met een toestroom van vluchtelingen die na een relatief korte asielprocedure het asielzoekerscentrum verlaten en in de gemeente komen wonen als statushouder.

Wat doet Pharos?

We ontwikkelen samen met ambassadeurs, sleutelpersonen en lokale samenwerkingspartners in de gemeente methodieken, publicaties, factsheets en handreikingen die je direct op weg helpen. Dat doen we op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk. Onze kennis en ervaringen delen we via trainingen, studiedagen, ons online leerplatform en advies op maat. We ontwikkelen eenvoudig voorlichtingsmateriaal in verschillende talen (overzicht). En we hebben een succesvolle aanpak in de activering van AZC-bewoners met de methode ‘Aan de Slag’. Ook maken en beheren we Facebookpagina’s over gezondheid van en voor nieuwkomers. Op actuele thema’s ontwikkelen we nieuwe kennis. Hierbij betrekken we sleutelpersonen, dit vergroot de effectiviteit van interventies.

Pharos ondersteunt in de gemeente

Heb je vragen over gezondheid en participatie van vluchtelingen in de gemeente? Pharos ondersteunt. Steeds meer gemeenten zetten in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders.
Brochure Hoe kan Pharos in de gemeente ondersteunen?

Module Gezond Inburgeren

Werk jij beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers? De module Gezond Inburgeren informeert op eenvoudige wijze hoe de zorg in Nederland in elkaar zit, geeft handvatten over een gezond(ere) leefstijl en biedt de mogelijkheid op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal eigen te maken. Je vindt informatie over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg, (zelf)zorg, ziekte, opvoeding en integratie.

Bekijk alle publicaties  van de module Gezond Inburgeren
Bekijk de video’s met eenvoudige voorlichting – Module Gezond Inburgeren

Voorbeeldvideo uit Module Gezond Inburgeren

Uitleg zorgverzekering

Deze website geeft op eenvoudige wijze en in meerdere talen uitleg over de basisverzekering.

Meer voorlichtingsmaterialen

Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan (jonge) nieuwkomers.

Meer publicaties

Open training / 3 dagen

Basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten of zorgorganisaties helpen om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

Meer trainingen

Meer informatie

Infosheet Gezondheidszorg statushouders in de gemeente

Gemeenten hebben een taak in de integrale aanpak van de zorg voor (kwetsbare) vluchtelingen. Dit vraagt om kennis hierover bij huisartsen, sociale wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en en bij ggz-instellingen, gemeentelijke instellingen en scholen. Pharos biedt gemeenten en wijkteams handvatten voor een integrale aanpak van de zorg voor vluchtelingen.

Infosheet Gezondheidszorg statushouders in de gemeente

Inzet sleutelpersonen

Sleutelpersonen zijn mensen met een vluchtelingenachtergrond. Zij fungeren als voorlichter in de eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn.

Hoe zet je een sleutelfiguur in?

Aan de slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Aan de slag! is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.

Aandeslag.info

Website huisarts-migrant

Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Huisarts-migrant.nl

Meer thema's van Pharos

Programma Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen

Over Pharos

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional, vrijwilliger of beleidsmaker met asielzoekers en vluchtelingen? Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Een passend preventie- en zorgaanbod voor vluchtelingen wilt ontwikkelen
  • Als gemeente wilt samenwerken met sleutelpersonen
  • Wilt bijdragen aan duurzame integratie naar draagkracht
  • Wilt weten hoe je gezondheidsproblemen vroegtijdig signaleert
  • Meer wilt weten over de begeleiding van Eritrese nieuwkomers
  • Op zoek bent naar informatie over de rol van gezondheid in terugkeertrajecten

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts