Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

De situatie: feiten en cijfers

In 2017 vroegen 31.327 vluchtelingen asiel aan in Nederland, in 2016: 31.642 en 2015: 58.880 (bron: IND). Een groot deel van de asielzoekers komt uit Syrië en Eritrea. Zij krijgen relatief snel een verblijfsvergunning omdat zij uit oorlogsgebieden komen waarheen terugkeer nu niet mogelijk is. Veel gemeenten hebben te maken met een toestroom van vluchtelingen die na een relatief korte asielprocedure het asielzoekerscentrum verlaten en in de gemeente komen wonen als statushouder.

31.327

In 2017 vroegen 31.327 vluchtelingen asiel aan in Nederland

22.826

In januari 2019 zaten 22.826 personen is de Centrale Opvang

Wat doet Pharos?

We ontwikkelen samen met ambassadeurs, sleutelpersonen en lokale samenwerkingspartners in de gemeente methodieken, publicaties, factsheets en handreikingen die je direct op weg helpen. Dat doen we op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk. Onze kennis en ervaringen delen we via trainingen, studiedagen, ons online leerplatform en advies op maat. We ontwikkelen eenvoudig voorlichtingsmateriaal in verschillende talen (overzicht). En we hebben een succesvolle aanpak in de activering van AZC-bewoners met de methode ‘Aan de Slag’. Ook maken en beheren we Facebookpagina’s over gezondheid van en voor nieuwkomers. Op actuele thema’s ontwikkelen we nieuwe kennis. Hierbij betrekken we sleutelpersonen, dit vergroot de effectiviteit van interventies.

Pharos ondersteunt in de gemeente

Veel gemeenten zijn bezig met het voorbereiden op de nieuwe wet Inburgering. Om inburgering te laten slagen kun je niet om gezondheid en welzijn heen. Pharos adviseert over hoe je gezondheid kunt meenemen in je aanpak, en hoe investeren in inburgering én gezondheid elkaar kan versterken. Lees meer over ons ondersteuningsaanbod in de folder: Succesvol inburgeren door aandacht voor gezondheid en welzijn

Ook voor nieuwkomers die al langer in de gemeente wonen, is het belangrijk om een passend ondersteuningsaanbod te hebben op het gebied van laagdrempelige ondersteuning, preventie en zorg. Lees daarvoor de brochure Hoe kan Pharos in de gemeente ondersteunen?

Module Gezond Inburgeren

Werk jij beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers? De module Gezond Inburgeren informeert op eenvoudige wijze hoe de zorg in Nederland in elkaar zit, geeft handvatten over een gezond(ere) leefstijl en biedt de mogelijkheid op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal eigen te maken. Je vindt informatie over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg, (zelf)zorg, ziekte, opvoeding en integratie.

Bekijk alle publicaties  van de module Gezond Inburgeren
Bekijk de video’s met eenvoudige voorlichting – Module Gezond Inburgeren

Voorbeeldvideo uit Module Gezond Inburgeren

Meer informatie

Infosheet Gezondheidszorg statushouders in de gemeente

Gemeenten hebben een taak in de integrale aanpak van de zorg voor (kwetsbare) vluchtelingen. Dit vraagt om kennis hierover bij huisartsen, sociale wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en en bij ggz-instellingen, gemeentelijke instellingen en scholen. Pharos biedt gemeenten en wijkteams handvatten voor een integrale aanpak van de zorg voor vluchtelingen. Bekijk ons infosheet Gezondheidszorg statushouders in de gemeente.

Inzet sleutelpersonen

Sleutelpersonen zijn mensen met een vluchtelingenachtergrond. Zij fungeren als voorlichter in de eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn. Hoe zet je een sleutelpersoon in?

Op de interactieve kaart zie je wie de sleutelpersonen zijn bij jou in de buurt.

Aan de Slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Lees meer over Aan de Slag op Aandeslag.info.

Website huisarts-migrant

Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid van vluchtelingen, migranten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden: huisarts-migrant.nl.

Online voorlichting door Syrische, Eritrese, Afghaanse en Iraanse zorgprofessionals

Gezond in Nederland

Voor nieuwkomers is begrijpelijke en betrouwbare  informatie over gezondheid in de eigen taal onmisbaar. Kennis over het zorgsysteem is belangrijk om goed je weg in Nederland te kunnen vinden. Op de Facebookpagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs Gezond en Farsi Gezond post een team van Syrische, Eritrese, Afghaanse en Iraanse zorgprofessionals samen met Nederlandse professionals algemene informatie over gezondheid en zorg in Nederland in de vorm van korte filmpjes, infographics, animaties en ander voorlichtingsmateriaal. Bij vragen over individuele medische kwesties verwijst het team naar een hulpverlener, (zorg-) organisatie of een huisarts. Daarnaast kunnen Arabisch sprekende ouders en verzorgers terecht op de Facebookpagina Gezond opgroeien in Nederland.  Deze pagina biedt informatie over opvoeden en opgroeien en wordt door duo’s van een Syrische en een Nederlandse professional gemaakt. Alle informatie  is na te lezen op www. Gezondinnederland.nl. Gezond in Nederland is een samenwerking van Pharos met de GGD Regio Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam en GGD Gelderland Zuid.

www.gezondinnederland.info

Facebook Eritreeërs Gezond
Facebook Syriërs Gezond
Facebook Farsi Gezond
Facebook Opgroeien in Nederland

Gezond in Nederland op YouTube

Promotiemateriaal Facebookpagina’s

Kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen

De uitbreiding van de Europese Unie leidt tot een toename van arbeidsmigranten. Zij komen vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Sommige migranten komen alleen, anderen brengen hun partner of kinderen mee. Maar hoe gaat het met de kinderen uit deze MOE-landen? En wat kun je doen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen? Je leest het in deze infosheet.

Programma Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen

Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. Lees meer over programma Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen.

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Uitleg zorgverzekering

Deze website geeft op eenvoudige wijze en in meerdere talen uitleg over de basisverzekering.

Meer voorlichtingsmaterialen

Wijzer in de liefde

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan (jonge) nieuwkomers.

Meer publicaties

Open training / 3 dagen

Basistraining sleutelpersonen – gezondheid statushouders

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten of zorgorganisaties helpen om statushouders snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

Meer trainingen

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional, vrijwilliger of beleidsmaker met asielzoekers en vluchtelingen? Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Een passend preventie- en zorgaanbod voor vluchtelingen wilt ontwikkelen
  • Als gemeente wilt samenwerken met sleutelpersonen
  • Wilt bijdragen aan duurzame integratie naar draagkracht
  • Wilt weten hoe je gezondheidsproblemen vroegtijdig signaleert
  • Meer wilt weten over de begeleiding van Eritrese nieuwkomers
  • Op zoek bent naar informatie over de rol van gezondheid in terugkeertrajecten

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts