Handreiking

Partnerrelaties na de vlucht

Mensen met een vluchtachtergrond die hun leven opnieuw moeten opbouwen in Nederland krijgen te maken met allerlei uitdagingen. De verandering van de relatie met hun partner is er daar vaak één van. Pharos krijgt regelmatig signalen van huwelijken van vluchtelingen die onder druk staan. Echtparen raken van elkaar vervreemd, er zijn conflicten, een hoog aantal echtscheidingen, en soms huiselijk geweld. Deze signalen waren aanleiding voor een verkennend onderzoek naar dit onderwerp. Op basis van het onderzoek schreven we dit artikel, waarmee we betrokken professionals en organisaties inzicht willen geven in wat er speelt en hoe zij echtparen (beter) kunnen ondersteunen.

Elize Smal

Yodit Jacob

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

Wil je partnerrelaties na de vlucht bespreekbaar maken als begeleider? Bekijk dan onze Praatkaarten “Partnerrelaties na de vlucht”.

 

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven