Gelijke kansen op gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met een lage sociaal economische status (lage ses), een migratie- of vluchtelingenachtergrond? Dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. De eerste 1000 dagen vanaf de zwangerschap zijn cruciaal voor een kansrijke start van een kind. Vanaf dat moment moeten alle betrokkenen op meerdere domeinen samenwerken. Stress- en cultuursensitieve (geboorte)zorg zijn daarbij van groot belang. Net zoals begrijpelijk communiceren met ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor gezond opgroeien en een gezonde toekomst voor ieder kind.

Situatie, feiten en cijfers

Bijna 17% van de kinderen in Nederland groeit op in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. In kwetsbare gezinnen roken ouders vaker, hebben gezinsleden vaker overgewicht en krijgen onvoldoende beweging.

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk op het gebied van gezond opgroeien, ontwikkelen we methodieken, publicaties, toegankelijk voorlichtingsmateriaal en factsheets die je direct op weg helpen. Dit doen we samen met (lokale) samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen. Onze kennis delen we via trainingen. We vinden het belangrijk om wetenschappelijk kennis te onderbouwen en daadwerkelijk in te zetten in het dagelijkse werk. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat voor de (zorg)professionals drempels kunnen zijn in het werken met kwetsbare gezinnen. Vervolgens toetsen we of de aangeboden kennis bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan deze gezinnen.

Vluchtelingenkinderen

Gezond kunnen opgroeien is belangrijk. Dat geldt voor iedereen, dus ook als je gevlucht bent uit een ander land. Vluchtelingenkinderen en AMV’s willen, zoals alle kinderen en jongeren, het liefste een normaal leven. Ze zijn wereldreizigers. Dat geeft hen kracht. Maar vluchten en je vestigen in een nieuw land heeft ook veel impact op je leven.

Gezond opgroeien van vluchtelingenkinderen

Het is belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. Bijvoorbeeld in je werk als professional in zorg en onderwijs of professional vanuit de gemeente. Maar hoe bied je vluchtelingenkinderen, -gezinnen en AMV’s de beste zorg en ondersteuning?

Pharos ondersteunt bij werken met vluchtelingkinderen en hun gezinnen. Meer informatie over vluchtelingenkinderen en -gezinnen.

De eerste 1000 dagen | Kansrijke Start

De verschillen in hoe kinderen geboren worden en wat ze meemaken zijn eindeloos groot. Die verschillen zijn mooi, en kwetsbaarheid en weerbaarheid wisselen elkaar meestal af in een gezonde balans. Word je geboren in een gezin met een lage sociaal economische status (lage ses), een migratie- of vluchtelingenachtergrond? Dan is de kans groter dat kwetsbaarheid overheerst en dat je tegenslagen ondervindt in je ontwikkeling en welzijn. De eerste 1000 dagen vanaf de zwangerschap zijn namelijk cruciaal voor een kansrijke start van een kind.

Chronische stress en gezond opgroeien

Tot en met de eerste twee levensjaren ontwikkelen kinderen zich extra snel en is de invloed van de omgeving op hun gezondheid daarom extra groot. Ze zijn gevoelig voor de negatieve invloed van chronische stress bij hun ouders. Bijvoorbeeld als gevolg van schulden, slecht wonen of slechte relaties binnen het gezin. Extra investering in beschermende factoren, en zorg op maat in gezinnen wonend in een achterstandswijk, is dus al belangrijk vanaf de zwangerschap. Denk aan een toegankelijke geboortezorg waar ouders goed worden ontvangen, en waar ze begrijpelijke voorlichting krijgen die voor hen praktisch toepasbaar is. Maar denk ook aan een aanpak die bijdraagt aan het versterken van de sociale steun en de inzet van informele zorg.

Sleutelpersonen

Bijvoorbeeld de inzet van een sleutelpersoon die al tijdens de zwangerschap helpt bij de toeleiding naar voorzieningen. En denk aan zwangerschapszorg in groepen, waarbij aanstaande ouders nieuwe steunende contacten opdoen. Bovendien is een goede samenwerking belangrijk tussen medisch zorgverleners en sociale zorg, en de samenwerking tussen professionele zorg en informele zorg. Sleutelwoorden zijn Kansrijke Start en Sensitieve zorg. Lees meer hierover en lees wat Pharos doet.

Welbevinden op school

Als leerlingen lekker in hun vel zitten, dan leren ze beter. Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op de gezondheid. Denk hierbij aan betrokkenheid op school, een open sfeer en gezien en gehoord voelen. Het voorkomt onder andere psychische problemen op latere leeftijd. Juist kinderen die sociaal emotionele vaardigheden soms niet mee krijgen thuis, hebben baat bij aandacht voor welbevinden op school. Bijvoorbeeld kinderen van migrantenouders of ouders met een lage ses. Hier lees je meer over welbevinden op school, en hoe je daaraan kunt werken als school, gemeente of Gezonde School Adviseur.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV's)

Om meer te weten te komen over de situatie van AMV’s, lees je verder in onze factsheet AMV’s. Ook hebben we met SAMAH een AMV-platform. Hier brengen we kennis, oplossingen en veelbelovende initiatieven samen met diverse partijen rond AMV’s. Partijen zoals woonbegeleiders, voogden en het COA. Als je meer wilt weten over dit platform, kun je contact opnemen met Anna de Haan.

Jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen

Met NIDOS en Jeugdzorg Nederland maakten we “Jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen, zo dus!”. Het rapport waarop we dit magazine baseerden vind je hier. Ook schreef ZonMw dit nieuwsartikel over onze publicatie.

E-learning voor het geven van opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen

Deze e-learning leert je als vrijwilliger, coordinator, (maatschappelijk) begeleider of maatje om op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aan te gaan met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Je vindt er ook verhalen van vluchtelingen. Aan de hand van video’s en opdrachten kun je de hele module volgen, of een paar onderdelen. Onderwerpen als opvoeden en opgroeien, wegwijs worden in een nieuw land, gezondheid, gevoelige onderwerpen en grensen aan je werk, komen aan de orde. Wil je meer informatie over deze e-learning? Neem dan contact op met Anna de Haan van Pharos: a.dehaan@pharos.nl.

Naar de e-learning

E-learning om te werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.

Inhoud e-learning module 

 • Beschrijving leerdoelen, en hoe je er mee aan de slag kunt gaan.
 • Video’s met ervaringen van collega’s in de praktijk.
 • Casussen met 10 dagelijkse situaties met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang.
 • Opdrachten om te oefenen op de werkvloer.
 • Handige tools en verwijzing naar relevante informatie.

De blended learning module is ontwikkeld door Sardes, Sociaal Werk Nederland en Pharos, in samenwerking met medewerkers van kinderopvangcentra, en mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds en de ministeries van OCW en SZW.

De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ is te vinden op het Pharos leerplatform. Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen.

Mini e-learning “Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?”

In deze mini e-learning krijg je tips en handvatten om álle kinderen te bereiken bij de aanpak van overgewicht. Dus ook kinderen van lager opgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond. Centraal staat het samenwerken met ouders en een integrale aanpak. Voor iedereen die werkt op het terrein van gezondheid en een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Zodat iedereen gezond kan opgroeien.

Meer informatie

Eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap

Bekijk eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap gemaakt door Pharos en partnerorganisaties.

Brighter Future - Een Erasmus+ project voor schoolkinderen

Met Brighter Future werkt Pharos aan het verbeteren van de schoolervaringen. Dit doen we voor  kinderen die jeugdhulp – of andere vormen van zorg – ontvangen, geadopteerd of gevlucht zijn. Dat doen we niet alleen. We werken samen met professionals uit andere Europese landen. Zo leren we verschillende manieren kennen om het welbevinden van kinderen op school te verbeteren. Voor Brighter Future  werken we samen met;

 • de Universiteit van Verona en de stad Turijn (Italië);
 • de Universiteit Groningen;
 • de Onafhankelijke universiteit Barcelona (UAB) en CORA (Spanje);
 • PAC-UK (Engeland).

Trainingen

Samen ­ontwikkelen we onder andere goede trainingen voor een belangrijke groep mensen in hun leven – hun leraren. Ons doel is om kansenongelijkheid in het onderwijs verkleinen. Ook willen we alle kinderen een mooie herinnering geven aan hun school en het onderwijs. Ongeacht waar de kinderen vandaan komen. Meer informatie vind je op de website over Brighter Future. Heb je vragen? Neem dan contact op met Anna de Haan.

Lees hier het Brighter Future handboek “Van bescherming naar Inlcusie”.

Kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen

De uitbreiding van de Europese Unie leidt tot een toename van arbeidsmigranten. Zij komen vooral uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Sommige migranten komen alleen, anderen brengen hun partner of kinderen mee. Maar hoe gaat het met de kinderen uit deze MOE-landen? En wat kun je doen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen bij gezond opgroeien? Je leest het in dit factsheet.

Kansrijke Start

Met het stimuleringsprogramma Kansrijke Start ondersteunen we gemeenten bij het bouwen dan wel versterken van lokale samenwerkingen – ofwel coalities – tussen het medische en het sociale domein in de zorg en ondersteuning rond de eerste 1000 dagen van een kind.

Infosheet Welbevinden op School

Kinderen zijn op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Daar kunnen scholen bij helpen. In deze infosheet geven we je informatie, feiten en cijfers over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Ook bieden we handvatten om als school, gemeente en Gezonde School Adviseur te werken aan een positief leerklimaat voor kinderen en leraren. Zo krijgt welbevinden een vaste plek op school en in de gemeente.

Handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Maar hoe doe je dat in jouw gemeente? Dat lees je in de Handreiking bevordering mentale gezondheid Jeugd die we samen met het Trimbos-instituut maakten.

Programma Gezond opgroeien

Pharos zet zich met het programma Gezond Opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk het geboren wordt. Lees meer over programma Gezond opgroeien.

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Zwanger, of bevallen, en het Corona-virus

Door het Corona-virus is alles anders. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Ook voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby.

Meer voorlichtingsmaterialen
Meer publicaties

Incompany training / 2 dagen

Kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders

Je leert (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders. Zo ben je in staat zelfverzekerd en effectief het gesprek aan te gaan en je bent beter toegerust om te werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Incompany training / 1 dag

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders en ouders met een vluchtelingenachtergrond. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

Incompany training / 1 dag

Sensitief werken in de eerste 1000 dagen

Pharos biedt vanaf medio september 2021 de training Sensitief werken in de eerste 1000 dagen aan. De training is gericht op het voorkomen van gezondheidsverschillen, door stress-sensitief te werken met ouders op een begrijpelijke en cultuursensitieve wijze. De training stelt de deelnemers in staat om, samen, sensitief te werken met aanstaande ouders of ouders met kleine kinderen.

Meer trainingen

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk je als (zorg)professionals en heb je te maken met kwetsbare gezinnen en kinderen?
Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

 • Meer wilt weten over het versterken van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en kinderen
 • Wilt leren hoe je effectief kunt communiceren over kindermishandeling, huiselijk geweld en meisjesbesnijdenis
 • Meer wilt weten over opvoedingsondersteuning aan migrantengezinnen
 • Wilt weten hoe je eenvoudig voorlichtingsmateriaal maakt of daar ondersteuning bij nodig hebt

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts