Infographic

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen: hoe doe je dat? Deze infographic biedt professionals in de jeugd(gezondheids)zorg, welzijn en het onderwijs handvatten.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Professionals in de jeugd(gezondheids)zorg, welzijn en het onderwijs krijgen te maken met jeugdigen en gezinnen met uiteenlopende achtergronden. Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning hangen af van het vermogen van professionals en instellingen om om te gaan met verschillen in onder meer achtergrond, opleiding, sekse en migratiegeschiedenis.

Cultuursensitief werken

Maar hoe doe je dat zo goed mogelijk? Hoe werk je als professional in onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg en welzijn cultuursensitief? Deze infographic biedt je handvatten. Je kunt deze infographic ook samen met onze handreiking met verdiepende vragen gebruiken.

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven