Welbevinden in het nieuwkomersonderwijs

Voor leerkrachten, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie in het nieuwkomersonderwijs of die werken met nieuwkomers in het reguliere onderwijs

Welkom op deze website! Je vindt hier: inhoudelijke informatie, praktische tips en handvatten, links naar materialen, verwijzingen naar andere relevante websites en naar de betreffende bronnen. En dit allemaal gericht op het welbevinden van jouw nieuwkomersleerlingen; leerlingen met een vluchtachtergrond, leerlingen uit gezinnen van arbeidsmigranten, leerlingen die zonder ouders of verzorgers gekomen zijn (amv’s) etc. Wat hebben zij nodig? Welke bijdrage kan jij vanuit de school hieraan leveren? En hoe kun je ook voldoende aandacht besteden aan het welbevinden van jezelf en je collega’s?

De meeste informatie op deze website geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Waar van toepassing hebben we de informatie direct opgesplitst in PO en ISK-VO.

 

Voor informatie en uitwisseling over onderwijsinhoud, NT2, regelingen nieuwkomersonderwijs, ondersteunen van leerlingen en docenten, ouderparticipatie, zorgstructuur, LOB en doorstroom verwijzen we naar de LOWAN website en naar de LOWAN community’s: Community LOWAN-po en Community LOWAN-vo

Alle informatie op één plek

Vanwege de huidige realiteit van de hoge instroom en lerarentekorten in het nieuwkomeronderwijs is het extra belangrijk dat relevante informatie over het werken aan welbevinden op één plek te vinden is. Pharos heeft om die reden in 2023 deze website ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN en enkele onderwijsprofessionals.

Voor wie?

Deze tool richt zich met name op onderwijsprofessionals die werken met nieuwkomersleerlingen (leerlingen uit gezinnen met een vluchtachtergrond of arbeidsmigranten, leerlingen die zonder ouders/verzorgers gevlucht zijn etc.). Het gaat om (nieuwe) leerkrachten, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie in het nieuwkomersonderwijs of zij die werken met nieuwkomersleerlingen in het reguliere onderwijs.

100% Op naar een stevige basis