Welbevinden op school met nieuwkomersleerlingen

Voor leerkrachten, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie in het nieuwkomersonderwijs of die werken met nieuwkomersleerlingen in het reguliere onderwijs

Welkom in deze online omgeving! Je vindt hier: inhoudelijke informatie, praktische tips en handvatten, inspirerende filmpjes, links naar materialen, verwijzingen naar andere relevante websites en naar de betreffende bronnen. Dit alles gericht op het welbevinden van jouw nieuwkomersleerlingen. Wat hebben zij nodig? Welke bijdrage kan jij vanuit de school hieraan leveren? En hoe kun je ook voldoende aandacht besteden aan het welbevinden van jezelf en je collega’s.

De meeste informatie geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Waar van toepassing hebben we de informatie direct opgesplitst in PO en ISK/VO.

Gebruik deze checklist voor een overzicht van wat hier allemaal te vinden is en om bij te houden wat je al gelezen hebt.

 

Voor informatie en uitwisseling over onderwijsinhoud, NT2, regelingen nieuwkomersonderwijs, ondersteunen van leerlingen en docenten, ouderparticipatie, zorg-/ondersteuningsstructuur, LOB en doorstroom verwijzen we naar de LOWAN website en naar de LOWAN community’s: Community LOWAN-po en Community LOWAN-vo

Alle informatie op één plek

Vanwege de huidige realiteit van de hoge instroom en lerarentekorten in het nieuwkomeronderwijs is het extra belangrijk dat relevante informatie over het werken aan welbevinden op één plek te vinden is. Pharos heeft om die reden in 2023 deze online omgeving ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN en enkele onderwijsprofessionals.

Voor wie?

Deze online omgeving richt zich met name op onderwijsprofessionals die werken met nieuwkomersleerlingen (leerlingen uit gezinnen met een vluchtachtergrond of arbeidsmigranten, leerlingen die zonder ouders/verzorgers gevlucht zijn etc.). Het gaat om (nieuwe) leerkrachten, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie in het nieuwkomersonderwijs of zij die werken met nieuwkomersleerlingen in het reguliere onderwijs.

100% Op naar een stevige basis
Naar boven