Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden

Schoolbrede en integrale aanpak

Iedere school heeft een eigen karakter, deels expliciet en deels impliciet. Het ontwikkelen van een aanpak welbevinden moet passen bij het karakter van een specifieke school. Daarom ziet het beleid rond welbevinden er op iedere school anders uit. Wat leerlingen en schoolpersoneel nodig hebben hangt onder andere samen met de achtergrond van de leerlingen, de school en het personeel. Welbevinden vraagt op iedere school om een schoolbrede en integrale benadering, waarbij iedereen, van leerling tot docent tot ouders, wordt betrokken.

Analyse van behoeften

Het raadzaam om een analyse te maken van wat nodig is in school, en om aandacht te besteden aan het welbevinden en de professionalisering van het schoolteam. Maar ook het organiseren van inspraak door leerlingen en een bepaalde inrichting van de school, de kantine en het schoolplein dragen bij aan een beter gevoel van welbevinden.