Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (ISK-VO)

Als er veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers op school zitten moet binnen de welbevinden aanpak rekening worden gehouden met taal, traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, een migratieverhaal, etc. De reis van deze nieuwkomers is vaak nog in volle gang, ze zitten nog midden in het proces om hun thuis te vinden. Voor sommige leerlingen geldt dat de reis letterlijk nog niet gestopt is doordat zij op tijdelijke locaties in Nederland verblijven en soms veel moeten verhuizen. De onzekerheid in Nederland over de duur van het verblijf en over de familie in thuisland beïnvloedt de sociaalemotionele ontwikkeling van deze leerlingen sterk.

De aanpak en daarmee het beleid rond welbevinden ziet er op iedere school anders uit, maar het vraagt wel op iedere school om een schoolbrede en integrale benadering, waarbij iedereen, van leerling tot docent tot ouders, wordt betrokken. Het is dus raadzaam om te starten met een analyse van wat al gebeurt en wat nodig is in de school, en om aandacht te besteden aan het welbevinden en de professionalisering van het schoolteam. Ook het organiseren van inspraak door leerlingen en een bepaalde inrichting van de school, de kantine en het schoolplein dragen bij aan een beter gevoel van welbevinden.

Naar boven