Vanuit een ondersteunend beleid werken aan welbevinden (ISK-VO)

Reis van de nieuwkomerskinderen

Als er veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers op school zitten moet binnen de aanpak voor welbevinden meer rekening worden gehouden met taal, traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, een migratieverhaal, etc. De reis van de nieuwkomers is vaak nog in volle gang, ze zitten nog midden in het proces om hun thuis te vinden. Die reis beïnvloedt de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen en jongeren sterk.

Schoolbrede en integrale aanpak

Iedere school heeft een eigen karakter, deels expliciet en deels impliciet. Het ontwikkelen van een aanpak welbevinden moet passen bij het karakter van een specifieke school. Daarom ziet het beleid rond welbevinden er op iedere school anders uit.

Wat leerlingen en schoolpersoneel nodig hebben hangt onder andere samen met de achtergrond van de leerlingen, de school en het personeel. Welbevinden vraagt op iedere school om een schoolbrede en integrale benadering, waarbij iedereen, van leerling tot docent tot ouders, wordt betrokken.