Hoe werk ik aan het groepsklimaat?

Wederzijdse beïnvloeding

Belangrijk is hoe leerlingen elkaar beïnvloeden en hoe de relatie is tussen leraar en leerling. Leraren kunnen veel invloed hebben omdat zij zowel een leidende rol hebben in de groep als onderdeel zijn van die groep. Het belang van een goede leerling-leraar relatie is groot.

Basis voor leren

In een gunstig groepsklimaat kunnen leerlingen groeien, staan ze open en hebben ze ruimte in hun hoofd om te leren. Dit is de basis om tot leren te komen.