Hoe werk ik aan het groepsklimaat? (PO)

Hoe kan je een pedagogisch groepsklimaat creëren waar leerlingen zich veilig voelen en goed kunnen leren? Hoe voelen leerlingen zich nu echt en durven ze zichzelf te zijn in de klas? Worden alle leerlingen in de groep geaccepteerd zoals ze zijn? En wat te doen als er bijvoorbeeld veel veranderingen zijn in de groep door in- en uitstroom? Als je aandacht besteedt aan de groepsdynamiek kan je invloed krijgen op de groepsvorming en zo de klas inclusief, kansrijk en veilig maken.

Belangrijk is hoe leerlingen elkaar beïnvloeden en hoe de relatie is tussen leraar en leerling. Leraren kunnen veel invloed hebben omdat zij zowel een leidende rol hebben in de groep als onderdeel zijn van die groep. Het belang van een goede leerling-leraar relatie is groot.

In een gunstig groepsklimaat kunnen leerlingen groeien, staan ze open en hebben ze ruimte in hun hoofd om te leren. Dit is de basis om tot leren te komen.

Naar boven