Incompany training

Sensitief werken in de eerste 1000 dagen

Pharos biedt vanaf medio september 2021 de training Sensitief werken in de eerste 1000 dagen aan. De training is gericht op het voorkomen van gezondheidsverschillen, door stress-sensitief te werken met ouders op een begrijpelijke en cultuursensitieve wijze. De training stelt de deelnemers in staat om, samen, sensitief te werken met aanstaande ouders of ouders met kleine kinderen.

  • Professionals die samenwerken binnen het thema van de eerste 1000 dagen
  • 1 dag

Waarom deze training?

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere leven. Elke ouder heeft daar zorg en ondersteuning bij nodig. Bij sensitief werken in de geboortezorg staat het verhaal van de ouders centraal. Hoe luisteren we naar die verhalen? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van zwangere vrouwen en gezinnen? En hoe komen we als professionals in iedere situatie gezamenlijk tot een passende benadering en aanpak? Hoe werk je daarin samen vanuit verschillende domeinen.

Inhoud van de training

  • Wat is sensitief werken en waarom is het belangrijk?
  • Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende oorzaken, de werking, het herkennen en de impact van lage gezondheidsvaardigheden, chronische stress en/of een migratie achtergrond binnen gezinnen op ouders en kinderen (bewustwording en kennisvergroting).
  • Deelnemers krijgen tools/handvatten en hulpmiddelen aangereikt die hen in staat stellen om op een passende, efficiënte en domeinoverstijgende wijze samen te werken met ouders met lage gezondheidsvaardigheden, stress en/of een migratie achtergrond. Het betreft vaardigheden die bij sensitief werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze vaardigheden kunnen ook op zichzelf staan, maar wanneer je als professional één van de vaardigheden mist, kan dat gevolgen hebben voor de effectiviteit van je ondersteuning.
  • Deelnemers leren onder meer hoe zij op een eenvoudige manier de werking van stress kunnen uitleggen en hoe zij meer empathisch kunnen communiceren met gezinnen bij wie stress of lage gezondheidsvaardigheden of de migratie achtergrond een rol spelen (vaardigheden). En zij leren hoe zij cultuursensitief kunnen werken.
  • De training kan worden uitgebreid met aspecten van nog andere vormen van sensitief werken, zoals trauma-sensitief werken, samenwerken met informele zorg en sleutelpersonen.

Opzet en werkwijze

Wij verzorgen trainingen op maat. Samen met jou bekijken we op welke onderwerpen tijdens de training het accent komt te liggen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. De training is afgestemd op de werkpraktijk, is interactief en er wordt gebruik gemaakt van afwisselende werkvormen.

Doelgroep

Het is mogelijk om een training te verzorgen voor deelnemers met verschillende professionele achtergronden die samen werken aan dit thema, door alle niveaus van zorgverlening heen. Denk aan welzijn, sociale wijkteams, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, verloskundigen en wijkverpleegkundigen. Of aan tweedelijns zorgverleners en leden van zelforganisaties.

Aan de hand van interactieve werkvormen en casuïstiek wordt besproken hoe de professionals, door samen oplossingen te genereren, kunnen werken aan het passend ondersteunen van ouders en daarmee aan verbetering van de gezondheid. Middels (informele) uitwisseling wordt er gewerkt aan de onderlinge verbinding en wordt de kennis over en waardering van elkaars aanbod en activiteiten vergroot. Vindbaarheid en samenwerking staan hierbij centraal. Er wordt rekening gehouden met verschil in kennis en ervaring bij de deelnemers.

Contact en kosten

Voor meer informatie of een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Naar boven