Onderzoek

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen?

Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis.

Diana Geraci, Phildy Asamoah en Maartje Gardeniers

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Wat zijn voor professionals belemmerende en bevorderende factoren bij het toepassen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bij ouders/gezinnen die recent in Nederland zijn? In dit verkennend onderzoek zoeken we antwoord op deze vraag. En we doen aanbevelingen die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van professionals.

Lees hier het hele rapport.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven