Trainingen

Onze trainingen stellen je in staat om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de cliënt, patiënt, kind of ouder. En zo ben je in staat de patiënt of cliënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over eigen gezondheid.

Pharos verzorgt trainingen op maat en in opdracht; voornamelijk in company

De trainingen in onderstaand overzicht zijn voorbeelden van onze mogelijkheden. We denken graag met je mee, hoe een training de professionaliteit kan versterken.

Heb je belangstelling? Of andere trainingswensen? Laat het ons weten

We stellen graag samen een aanbod op maat samen. En geven advies over borging binnen je organisatie.
Neem contact op met het team Coördinatie Trainingen via:

training@pharos.nl T 030 234 98 00

Algemene voorwaarden Onderwijsactiviteiten

Ben je al bekend met het Pharos Leerplatform?

Deze e-learnings kunnen individueel worden gevolgd en kunnen worden ingezet bij ons blended aanbod.
Ga naar het leerplatform

Bekijk hieronder het overzicht met onze actuele trainingen

26 trainingen

Open training / Variërend van 10 minuten tot meerdere dagdelen

Lesmateriaal voor zorgonderwijs

Pharos vindt het belangrijk dat studenten in het medische onderwijs zich verdiepen in de thema's gezondheidsverschillen, laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden, diversiteitsensitief werken en persoonsgerichte zorg. Zij krijgen er in hun toekomstige werk dagelijks mee te maken. We hebben materialen ontwikkeld die gratis kunnen worden gebruikt in het onderwijs over gezondheid(szorg), communicatie en maatschappelijk handelen.

Open training /

Cultuursensitief lesgeven

Een gesprek met Anna de Haan van Pharos (organisatie die professionals begeleidt die werken met vluchtelingen) en Ramin Kawous die zelf als 12 jarige vluchteling van Afghanistan naar Nederland kwam, over cultuursensitief lesgeven/ les krijgen.
Beluister de podcast op Spotify

E-learning /

Werken met vluchtelingengezinnen in de kinderopvang

In deze module leer je om te gaan met vluchtelingenkinderen en –ouders in de kinderopvang. Je oefent onder andere met signaleren, opvallend gedrag, observeren, herkennen van eigen grenzen en gesprekken voeren.

Workshop / 3-4 uur

Pharos-ziekenhuischeck

Is jouw ziekenhuis of kliniek ook toegankelijk en begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven?
Doe de ziekenhuischeck!

Workshop / 2,5 - 3 uur

Workshop Gezondheidsvaardige organisatie

Tijdens de workshop Gezondheidsvaardige organisatie ontdek je wat jouw (zorg)organisatie kan doen om rekening te houden met gezondheidsvaardigheden. Je krijgt tips, handvatten en goede voorbeelden. Ook bespreken we welke stappen jouw organisatie kan zetten om informatie en communicatie binnen jouw organisatie begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen.

Workshop / 2-3 uur

Praktijkcheck digitale toegankelijkheid in de huisartsenpraktijk

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk en de digitale middelen (zoals website, patiëntenportaal of wachtkamerscherm) ook geschikt zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en computers? Tijdens een praktijkcheck krijg je bezoek van een ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs van Stichting ABC) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe digitaal toegankelijk jouw praktijk voor laaggeletterden en minder digivaardige patiënten is en geven adviezen voor verbetering.

Incompany training / 1 dag

Sensitief werken in de eerste 1000 dagen

Pharos biedt vanaf medio september 2021 de training Sensitief werken in de eerste 1000 dagen aan. De training is gericht op het voorkomen van gezondheidsverschillen, door stress-sensitief te werken met ouders op een begrijpelijke en cultuursensitieve wijze. De training stelt de deelnemers in staat om, samen, sensitief te werken met aanstaande ouders of ouders met kleine kinderen.

Workshop / 2-3 uur

Praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk ook geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Tijdens een praktijkcheck krijg je bezoek van één of twee ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw huisartspraktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering.

Incompany training / 1 dagdeel

Handhaven op een rookvrije omgeving: een training voor beheerders en beveiligers

Een rookvrije omgeving vanzelfsprekend maken, dat is de missie van de Rookvrije Generatie. Steeds meer bedrijven, sportverenigingen, scholen, speeltuinen en andere openbare plekken sluiten zich hierbij aan. Het streven is mooi, maar hoe zorg je voor handhaving? In deze training bieden we beheerders en beveiligers handvatten en praktische tips om plekken daadwerkelijk rookvrij te houden.

Incompany training / 2 dagdelen en voorbereidende opdrachten

Stoppen met roken. Hoe help je de roker met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Wat kan jij als professional voor deze roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?

Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Je intake en stoppen-met-roken plan is verbeterd en sluit beter aan op de mogelijkheden en behoeften van deze roker. Je hebt geleerd hoe je met minder taal en gebruik van andere vormen (zoals beeldmateriaal) concepten als tabaksverslaving simpel kan uitleggen.

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 avond

Mini-symposium Dementie bij migranten

In 2 uur tijd voeren we in dit mini-symposium het gesprek over dementie bij migranten en het lokale dementieaanbod. Krijg zicht op wie zich inzetten voor oudere migranten en hun mantelzorgers. Vanuit Pharos bieden we kennis en het draaiboek om samen met jou en lokale partners een inhoudelijk inspirerende bijeenkomst te organiseren.

Incompany training / 4 dagen

Sleutelpersonen Dementie bij migranten

Wil je migranten met dementie beter bereiken? Pharos kan voor gemeenten of zorg- en welzijnsorganisaties een training Sleutelpersonen Dementie organiseren. De training leidt mensen uit de verschillende migrantengemeenschappen op tot sleutelpersoon. Sleutelpersonen kunnen voorlichting geven, bruggen vormen, bemiddelen en voor de gemeente of organisatie verkennen.

Incompany training / 1 dagdeel

Eenvoudige schriftelijke communicatie

In deze training leer je hoe mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bepaalde teksten kunnen interpreteren. En hoe je de teksten daarop kunt aanpassen. Ook leer je hoe je samenwerkt met de doelgroep, zowel wat betreft de inhoud, als wat betreft het testen van conceptmateriaal. 

Incompany training /

Beeldtaal maken en gebruiken

Teksten zijn lastig voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Visueel materiaal kan deze teksten ondersteunen of vervangen. Maar niet al het visuele materiaal is bruikbaar: sommige materialen werken goed, ander materiaal werkt niet zoals je zou willen.

Incompany training / 2 dagdelen

Sociale wijkteams en lokale aanpak gezondheidsachterstanden

In de training krijg je kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Je krijgt inzicht in de oorzaken ervan en hoe je die vanuit je eigen, maar ook gezamenlijke, rol kunt beïnvloeden.

Open training / 3 dagen

Basistraining Sleutelpersonen Gezondheid

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gemigreerd of gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Vaak hebben ze in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij kunnen gemeenten of zorgorganisaties helpen om mensen die gemigreerd of gevlucht zijn snel wegwijs te maken in de gezondheidszorg in Nederland.

Incompany training / 1 dagdeel

Doktersassistenten en culturele diversiteit

In deze training bereid je je voor op het werken met migranten in de huisartsenpraktijk. Je krijgt inzicht in ziektegedrag en ziektebeleving van migrantenpatiënten en leert beter met hen te communiceren.

E-learning / 2 uur

Interculturele palliatieve zorg

Je leert meer over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Incompany training / 1 dag

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders en ouders met een vluchtelingenachtergrond. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

Incompany training / 3 uur

In gesprek over meisjesbesnijdenis

Hoe ga je het gesprek aan met ouders of een meisje waarvan je vermoedt dat ze besneden is of risico loopt om besneden te worden? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar? Hebben de klachten van de vrouw te maken met de besnijdenis? Welke culturele verschillen zijn er in de communicatie? Wat verwacht de cliënte van het gesprek en van de hulpverlener?

Geaccrediteerd

Incompany training / 1 dagdeel

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training leer je effectief communiceren en met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Geaccrediteerd
Naar boven