Incompany training

Eenvoudige schriftelijke communicatie

In deze training leer je hoe mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bepaalde teksten kunnen interpreteren. En hoe je de teksten daarop kunt aanpassen. Ook leer je hoe je samenwerkt met de doelgroep, zowel wat betreft de inhoud, als wat betreft het testen van conceptmateriaal. 

 • 8-15
 • 1 dagdeel

Teksten zijn lastig voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Begrijpend lezen wil zeggen dat mensen wel kunnen lezen en schrijven, maar slecht uit de voeten kunnen met formulieren, folders en teksten op websites. Deze lezers kunnen ook moeite hebben met het abstractieniveau van bepaalde informatie. Ook gaan zij anders om met zaken in chronologische volgorde plaatsen, verbanden leggen, hoofd- en bijzaken onderscheiden en eigen doelen benoemen en realiseren. Deze lezers kijken dus door een andere bril dan de tekstschrijvers. Hierdoor ontstaan gemakkelijk misverstanden die bijvoorbeeld een behandeling blokkeren.

In deze training leer je hoe mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bepaalde teksten kunnen interpreteren. En hoe je de teksten daarop kunt aanpassen. Ook leer je hoe je samenwerkt met de doelgroep, zowel wat betreft de inhoud, als wat betreft het testen van conceptmateriaal.

Waarom deze training?

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Zij hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies over gezondheid. Eenvoudige teksten kan hen helpen.

Inhoud van de training

 • Inzicht in de mogelijkheden van de doelgroep om informatie te lezen, te begrijpen en toe te passen.
 • Praktische tips voor het maken van eenvoudige teksten
 • Praktische tips om in schriftelijke communicatie aan te sluiten op de mogelijkheden en belevingswereld van de doelgroep
 • Praktische tips gekregen om de doelgroep te betrekken bij het maken en testen van een product
 • Voorbeelden gezien van geteste teksten, websites en beeldverhalen.
 • Zelf geoefend om (eigen) teksten te herschrijven op A2 niveau

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met bestaand of gewenst schriftelijk materiaal van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je brengt het geleerde direct in praktijk.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Deelnemers

 • Professionals die werken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en die meer willen weten over het gebruik van schriftelijk materiaal.
 • Communicatiemedewerkers die schriftelijk  materiaal maken

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Naar boven