Incompany training

In gesprek over meisjesbesnijdenis

Hoe ga je het gesprek aan met ouders of een meisje waarvan je vermoedt dat ze besneden is of risico loopt om besneden te worden? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar? Hebben de klachten van de vrouw te maken met de besnijdenis? Welke culturele verschillen zijn er in de communicatie? Wat verwacht de cliënte van het gesprek en van de hulpverlener?

  • JGZ-professionals, Verloskundigen, Huisartsen, Veilig Thuis medewerkers
  • 3 uur
  • Deze training is geaccrediteerd met 4 punten

Waarom deze training?

In Nederland wonen zo’n 41.000 vrouwen die meisjesbesnijdenis hebben ondergaan, en naar schatting lopen 4,200 meisjes de komende 20 jaar risico op besnijdenis, meestal tijdens vakantie/familiebezoek in land van herkomst. Ook al ben je toegerust met de basiskennis over meisjesbesnijdenis en de gezondheidsrisico’s, je kunt toch aarzelen of onzeker zijn om meisjesbesnijdenis te bespreken.

Inhoud van de training

Na deze scholing:

  • zijn deelnemers zich bewust van de impact van meisjesbesnijdenis op het verdere leven van vrouwen;
  • zijn deelnemers zich bewust van de betekenis van cultuur en de rol van cultuur binnen communicatie;
  • zijn deelnemers zich bewust van eigen belemmeringen in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis;
  • hebben deelnemers praktische tips ontvangen, met voorbeelden van contactmomenten en formuleringen vanuit praktijkervaring;
  • kennen deelnemers het belang van de samenwerking met professionele tolken en sleutelpersonen.

 

Opzet en werkwijze

Deelnemers wordt gevraagd om vooraf de e-learning In gesprek over meisjesbesnijdenis op het Pharos leerplatform te doen, zodat basisinformatie bekend is en de communicatie in deze training centraal kan staan.

In deze (fysieke) training werkt de trainer samen met twee co-trainers. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Deelnemers kunnen van hen de getuigenissen krijgen en bewust worden wat dit voor hen heeft betekend. Daarnaast is er de gelegenheid om alle vragen te kunnen stellen die zij hebben.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd met 4 punten voor verloskundigen (KNOV- Kwaliteitsregister Verloskundigen), voor medewerkers Veilig thuis (SKJ). Accreditatieverlenging (voorheen 3 punten) is aangevraagd voor huisartsen (ABC1), voor artsen jeugdgezondheidszorg (AbSg) en voor verpleegkundigen/verzorgenden (V&V).

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenoverzicht contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

´Geweldig om door Somalische vrouwen te worden getraind. Grote bewondering voor hun openheid en bereidheid om vragen te beantwoorden.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Meisjesbesnijdenis/vgv

Naar boven