Meisjesbesnijdenis / vgv

In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar vgv gangbaar is. De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. Heb jij te maken met meisjes of vrouwen die (mogelijk) besneden zijn of het risico lopen besneden te worden? Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum sinds 1993 in voor de strijd tegen vgv. Je kunt bij ons terecht voor informatie en advies.

Situatie, feiten en cijfers

In Nederland zijn er naar schatting 29.000 vrouwen die besneden zijn. Het totaal aantal meisjes dat risico liep in 2012 besneden te worden varieerde tussen 608 en 3.816 (onderzoek uit 2013). Deze incidentiecijfers kunnen jaarlijks veel lager uitvallen. Van deze vrouwen die Nederland besneden binnen kwam, komt 80% uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van de besneden vrouwen is tussen de 20 en 49 jaar oud.  Eind 2017 startte Pharos met een herhaling van de prevalentie- en incidentiestudie uitgevoerd in 2013. De resultaten verwachten we medio 2019.

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk ontwikkelen we factsheets, publicaties en toegankelijk (voorlichtings)materiaal die je direct op weg helpen. Onze kennis en ervaringen delen we via trainingen, studiedagen, onze website en persoonlijk advies. Via het Focal point Meisjesbesnijdenis bieden we kennis en praktisch handelingsperspectief. Jaarlijks wordt op Zero Tolerance Day (6 februari) aandacht gevraagd voor de wereldwijde strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (vgv).

Hoe om te gaan met psychische klachten na meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis veroorzaakt zowel lichamelijke als psychische klachten. Deze video gaat over hoe om te gaan met de psychische klachten na meisjesbesnijdenis. En wat je kan doen om je weer beter te voelen. Deze video is te zien in het Nederlands, Frans, Tigrinya en Arabisch.

Meer voorlichtingsmaterialen
Meer publicaties

Incompany training / 1 tot 2 dagdelen, afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers

Meisjesbesnijdenis – oefenen in gespreksvoering

Je leert efficiënt het gesprek aan te gaan met meisjes en ouders bij (vermoedens van) meisjesbesnijdenis / vrouwelijke genitale verminking (vgv). Volgens de principes van motiverende gespreksvoering en de richtlijnen van het Standpunt vgv.

Meer trainingen

Meer informatie

Nieuwsbrief Meisjesbesnijdenis

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief Meisjesbesnijdenis. Je ontvangt vier keer per jaar een nieuws update.

Interactieve wereldkaart prevalentie meisjesbesnijdenis

Meer thema's van Pharos

Programma Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen

Over Pharos

Over Pharos

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Waarvoor kun je bij het Focal Point Meisjesbesnijdenis van Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional en heb je te maken met meisjes en vrouwen die het risico lopen besneden te worden of al besneden zijn? Neem contact op met het informatie en adviespunt Focal Point meisjesbesnijdenis van Pharos als je bijvoorbeeld:

  • advies wilt in een concrete casus
  • wilt weten waar besneden vrouwen terecht kunnen met vragen
  • een training of bijeenkomst wilt bijwonen over vgv met nuttige tips en advies

Mail naar focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

Onze experts