Begrijpelijke voorlichting en beeldverhalen

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Op onze site vind je enkele voorbeelden van beeldverhalen en eenvoudige materialen. Over bijvoorbeeld de Nederlandse gezondheidszorg, menselijk lichaam en veel vookomende klachten, infectieziekten, diabetes, opvoeding, mediawijsheid en geestelijke gezondheidszorg. Wil je begrijpelijk voorlichtingsmateriaal of een beeldverhaal ontwikkelen? Pharos helpt je graag verder.

Begrijpelijk en toepasbaar voorlichtingsmateriaal

Veel voorlichtingsmaterialen in de gezondheidszorg voldoen niet aan de criteria van begrijpelijkheid: komt de boodschap wel over? en toepasbaarheid: weet de lezer wat hij moet doen? De makers gebruiken vaak criteria die vooral hoogopgeleiden aanspreken. Bijvoorbeeld een mooie vormgeving, vindingrijke woordspelingen of abstracties. De meeste voorlichtingsmaterialen worden dan ook ontwikkeld door hoogopgeleiden. Zij ontwikkelen die niet primair voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of laaggeletterden.

Begrijpelijk
Voorlichtingsmateriaal is begrijpelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden de belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en uitleggen.

Toepasbaar
Voorlichtingsmateriaal is toepasbaar wanneer mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden – op basis van de gepresenteerde informatie – in staat zijn om te bepalen welke acties ze kunnen ondernemen.

Beeldverhalen

Een beeldverhaal verspreidt een krachtige boodschap over een gezondheidsthema. De hoofdpersoon in het verhaal maakt iets mee, ervaart een worsteling en leert daarvan. Het verhaal wordt verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. Een beeldverhaal bevat weinig informatie; informatieoverdracht is niet het hoofddoel. Het gaat om de boodschap.

Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is doordat de beelden van de omgeving of de verhaalfiguren herkenbare elementen bevatten. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon  waardoor de boodschap goed beklijft. Indirect wordt duidelijk wat belangrijk is om te doen. Dit alles draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid ervan voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven. In een beeldverhaal wordt idealiter rekening gehouden met de emoties die een gezondheidsboodschap oproept. Het biedt aanknopingspunten voor een gesprek over gedragsverandering, geeft concrete tips en verwijst soms door naar informatie elders.

Betrekken van de doelgroep

Een verhaal dat aansluit bij het leven van de cliënt kun je alleen maken als je weet hoe dat leven eruit ziet. Daarom is het belangrijk om samen te werken met mensen uit de doelgroep. Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door vooraf met iemand uit de doelgroep te bespreken wat ze nodig hebben, door een beeldverhaal te testen en bij voorkeur beide. Zo kan ook beter bepaald worden wat een goed, herkenbaar karakter is voor de hoofdpersoon.

Zowel de afbeeldingen als de bijbehorende teksten in een beeldverhaal worden vervolgens getest bij mensen uit de doelgroep. Spreekt het materiaal hen aan? En komt de boodschap zoals die bedoeld is goed over (is die begrijpelijk)? Weten de testpersonen na het lezen en bekijken van het beeldverhaal wat ze zouden moeten doen (hoe staat het met de toepasbaarheid)? Kunnen ze in eigen woorden vertellen waar het over gaat?

Bekijk het overzicht van beeldverhalen en eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Wat doet Pharos?

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. We ontwikkelen op verzoek beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. Je kunt ook bij ons terecht voor het laten testen van bestaande materialen of het begeleiden van het ontwikkelproces van nieuwe materialen. Tot slot delen wij onze kennis over hoe organisaties zelf een beeldverhaal kunnen ontwikkelen.

 

Begrijp je lichaam

Voorlichtingsmateriaal voor in de huisartsenpraktijk over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten met eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.
Speciaal maar niet alleen voor patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn.

Ik heb diabetes? Wat kan ik doen?

Begrijpelijk boekje voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Meer voorlichtingsmaterialen

Bloopers

De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal en goede voorbeelden

Meer publicaties

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Onze experts