Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

De eerste hapjes van baby Adam

Wat is gezond voor Adam? Over het geven van de eerste oefenhapjes aan je kindje

Pharos
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en de gemeente inzetten in hun contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Accepteren en begrijpen boodschap

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal zorgt ervoor dat de lezer echt weet wat te doen na het lezen, bekijken of beluisteren ervan. Het materiaal bevat informatie in beelden, korte teksten in eenvoudige taal of korte gesproken teksten. Een goed voorbeeld hiervan is een beeldverhaal. Een beeldverhaal sluit aan bij de belevingswereld van de mensen voor wie de boodschap bedoeld is. De lezer kan zich identificeren met de hoofdpersoon waardoor de boodschap goed beklijft. Dit draagt bij aan de acceptatie van de boodschap en de begrijpelijkheid voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal of lezen en schrijven.

Ontwikkelen beeldverhalen

Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het ontwikkelen en testen van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen voor laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. We ontwikkelen op verzoek  beeldverhalen in samenwerking met professionals werkzaam bij de opdrachtgever en mensen uit de doelgroep. Neem contact op met Pharos voor meer informatie.

Achtergrond

Dit beeldverhaal is ontwikkeld door Pharos in samenwerking met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het verhaal is landelijk toepasbaar. Later dit najaar verschijnt er nog een versie speciaal voor gebruik in Amsterdam. Hier wordt bijvoorbeeld de term Ouder- en Kindteam gebruikt, in plaats van consultatiebureau. Houd onze website en social media in de gaten!

Overzicht van eenvoudig materiaal gemaakt door Pharos en partnerorganisaties

Eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap