Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, weinig inkomen, chronische stress, ouders met een psychiatrische aandoening of een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. Als zorgprofessional kun je bijdragen aan een betere gezondheid door bijvoorbeeld op een begrijpelijke manier te communiceren met deze ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Situatie, feiten en cijfers

Bijna 17% van de kinderen in Nederland groeit op in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. In kwetsbare gezinnen roken ouders vaker, hebben gezinsleden vaker overgewicht en krijgen onvoldoende beweging.

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk ontwikkelen we samen met (lokale) samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen methodieken, publicaties, toegankelijk voorlichtingsmateriaal en factsheets die je direct op weg helpen. Onze kennis delen we via trainingen. We vinden het belangrijk om wetenschappelijk kennis te onderbouwen en daadwerkelijk in te zetten in het dagelijkse werk. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat voor de (zorg)professionals drempels kunnen zijn in het werken met kwetsbare gezinnen. Vervolgens toetsen we of de aangeboden kennis bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan deze gezinnen.

Mini e-learning “Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?”

In deze mini e-learning krijg je tips en handvatten om álle kinderen te bereiken bij de aanpak van overgewicht. Dus ook kinderen van lager opgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond. Centraal staat het samenwerken met ouders en een integrale aanpak. Voor iedereen die werkt op het terrein van gezondheid en een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen.

Mijn computer is leuk

Dit voorleesboekje biedt in eenvoudig Nederlands op een speelse manier mediaopvoedondersteuning aan ouders met jonge kinderen (2,5 – 6 jaar).

Meer voorlichtingsmaterialen
Meer publicaties

Incompany training / 2 dagen

Kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders

Je leert (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders. Zo ben je in staat zelfverzekerd en effectief het gesprek aan te gaan en je bent beter toegerust om te werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Incompany training / 1 dag

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

Meer trainingen

Meer informatie

Eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap

Eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap

Overzicht van eenvoudig materiaal gemaakt door Pharos en partnerorganisaties

Infosheet SDQ voor vroegsignalering sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

SDQ voor vroegsignalering sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

Strength and Difficulties Questionariy (SDQ) is een instrument dat standaard wordt gebruikt binnen de JGZ om vroegtijdig problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op te sporen.

Thema's van Pharos

Programma Gezond opgroeien

Over Pharos

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk je als (zorg)professionals en heb je te maken met kwetsbare gezinnen en kinderen?
Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Meer wilt weten over het versterken van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en kinderen
  • Wilt leren hoe je effectief kunt communiceren over kindermishandeling, huiselijk geweld en meisjesbesnijdenis
  • Meer wilt weten over opvoedingsondersteuning aan migrantengezinnen
  • Wilt weten hoe je eenvoudig voorlichtingsmateriaal maakt of daar ondersteuning bij nodig hebt

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts