Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met een lage sociaal economische status (lage ses), een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. De eerste 1000 dagen vanaf de zwangerschap zijn cruciaal voor een kansrijke start van een kind. Vanaf dat moment moeten alle betrokkenen op meerdere domeinen samenwerken. Stress- en cultuursensitieve (geboorte)zorg zijn daarbij van groot belang. Net zoals begrijpelijk communiceren met ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Situatie, feiten en cijfers

Bijna 17% van de kinderen in Nederland groeit op in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. In kwetsbare gezinnen roken ouders vaker, hebben gezinsleden vaker overgewicht en krijgen onvoldoende beweging.

Wat doet Pharos?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de praktijk ontwikkelen we samen met (lokale) samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen methodieken, publicaties, toegankelijk voorlichtingsmateriaal en factsheets die je direct op weg helpen. Onze kennis delen we via trainingen. We vinden het belangrijk om wetenschappelijk kennis te onderbouwen en daadwerkelijk in te zetten in het dagelijkse werk. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat voor de (zorg)professionals drempels kunnen zijn in het werken met kwetsbare gezinnen. Vervolgens toetsen we of de aangeboden kennis bijdraagt aan het verbeteren van de zorg aan deze gezinnen.

Welbevinden op school

Als leerlingen lekker in hun vel zitten, dan leren ze beter. Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op de gezondheid. Denk hierbij aan betrokkenheid op school, een open sfeer en gezien/gehoord voelen. Het voorkomt onder andere psychische problemen op latere leeftijd. Juist kinderen die sociaal emotionele vaardigheden soms niet mee krijgen thuis hebben baat bij aandacht voor welbevinden op school. Bijvoorbeeld kinderen van migrantenouders of ouders met een lage ses. Het project Welbevinden op School van Pharos en het Trimbos-Instituut biedt scholen handvatten voor het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich wel bevinden.

Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op gezondheid. Als leerlingen lekker in hun vel zitten, dan leren ze beter.

E-learning voor het geven van opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen

De e-learning leert je als vrijwilliger, coordinator, (maatschappelijk) begeleider of maatje om op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aan te gaan met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Je vindt er ook verhalen van vluchtelingen. Aan de hand van filmpjes en opdrachten kun je de hele module, of een paar onderdelen, volgen. Onderwerpen als opvoeden en opgroeien, wegwijs worden in een nieuw land, gezondheid, gevoelige onderwerpen en grensen aan je werk, komen aan de orde. Wil je meer informatie over deze e-learning, neem dan contact op met Anna de Haan van Pharos: a.dehaan@pharos.nl.

Naar de e-learning

Mini e-learning “Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?”

In deze mini e-learning krijg je tips en handvatten om álle kinderen te bereiken bij de aanpak van overgewicht. Dus ook kinderen van lager opgeleide ouders en ouders met een migrantenachtergrond. Centraal staat het samenwerken met ouders en een integrale aanpak. Voor iedereen die werkt op het terrein van gezondheid en een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen.

Meer voorlichtingsmaterialen
Meer publicaties

Incompany training / 2 dagen

Kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders

Je leert (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar maken met migrantenouders. Zo ben je in staat zelfverzekerd en effectief het gesprek aan te gaan en je bent beter toegerust om te werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Incompany training / 1 dag

Opvoeden – het perspectief van migrantenouders

In deze training leer je gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders. Je bent je bewust van de waarden en normen die in verschillende culturen aan opvoeding worden gegeven en kunt dit toepassen in gesprekken.

Meer trainingen

Meer informatie

Eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap

Bekijk eenvoudige voorlichting over zwangerschap en ouderschap gemaakt door Pharos en partnerorganisaties.

Kansrijke Start

Met het stimuleringsprogramma Kansrijke Start ondersteunen we gemeenten bij het bouwen dan wel versterken van lokale samenwerkingen – ofwel coalities – tussen het medische en het sociale domein in de zorg en ondersteuning rond de eerste 1000 dagen van een kind.

Infosheet SDQ voor vroegsignalering sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een instrument dat standaard wordt gebruikt binnen de JGZ om vroegtijdig problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op te sporen. Bekijk ons infosheet over SDQ voor vroegsignalering sociaal emotionele ontwikkeling kinderen.

Programma Gezond opgroeien

Pharos zet zich met het programma Gezond Opgroeien in voor een gezonde toekomst voor ieder kind, ongeacht in welk gezin of in welke wijk het geboren wordt. Lees meer over programma Gezond opgroeien.

Over Pharos

Benieuwd naar meer informatie over Pharos?

Missie en visie Wij zetten ons in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland.

Programma’s De kennisprogramma’s van Pharos vertalen strategie en prioriteiten naar aanpak en werkwijze.

Medewerkers Maak kennis met onze experts. Ze geven je graag advies.

Werken bij Pharos Bekijk vacatures, stages en werkervaringsplekken.

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk je als (zorg)professionals en heb je te maken met kwetsbare gezinnen en kinderen?
Neem contact op met Pharos als je bijvoorbeeld:

  • Meer wilt weten over het versterken van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en kinderen
  • Wilt leren hoe je effectief kunt communiceren over kindermishandeling, huiselijk geweld en meisjesbesnijdenis
  • Meer wilt weten over opvoedingsondersteuning aan migrantengezinnen
  • Wilt weten hoe je eenvoudig voorlichtingsmateriaal maakt of daar ondersteuning bij nodig hebt

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts