Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft op psychisch en lichamelijk welzijn. Met Pharos werken we aan goed onderwijs en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland, hier geboren of hier gekomen. Het is zo inspirerend om met mijn collega’s en met bijvoorbeeld vluchtelingen, leerkrachten en zorgprofessionals te mogen samenwerken, wat een kracht en wat een passie!

Dr. Anna de Haan

Senior adviseur/projectleider

Integrale aanpak gezondheid statushouders, vluchtelingenjongeren, AMV’s, nieuwkomersonderwijs, gezond opgroeien, jeugd ggz. Expertise op output: Onderzoek, advies, deskundigheidsbevordering.

Artikelen

Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft op psychisch en lichamelijk welzijn. Met Pharos werken we aan goed onderwijs en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland, hier geboren of hier gekomen. Het is zo inspirerend om met mijn collega’s en met bijvoorbeeld vluchtelingen, leerkrachten en zorgprofessionals te mogen samenwerken, wat een kracht en wat een passie!