Handreiking

Handreiking bevordering mentale gezondheid jeugd

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Maar hoe doe je dat in jouw gemeente? Dat lees je in de Handreiking bevordering mentale gezondheid Jeugd die we samen met het Trimbos-instituut maakten.

Pharos

Trimbos instituut

Publicatie Prijs
Download de PDF hier gratis Download
Bekijk de PDF hier gratis Open

Deze handreiking helpt gemeenten en hun lokale partners om samen de juiste zorg en ondersteuning te bieden voor de mentale gezondheid van jongeren. In de handreiking staat informatie die gemeenten en hun partners kunnen gebruiken om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te ondersteunen in verschillende domeinen. In de kinderopvang, op school en in hun vrije tijd. Het document geeft inzicht in de wettelijke kaders, een stappenplan voor beleid, tips en inspirerende voorbeelden.

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven