Rapport

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen

In dit rapport benoemen we de meest voorkomende knelpunten, en bieden we oplossingen. Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Kaveh Bouteh
Anna de Haan

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

Wat mag ik wel zeggen, wat mag ik niet zeggen? Ben ik wel tolerant genoeg? Ben ik wel duidelijk genoeg? Hoe check ik of mijn boodschap duidelijk is overgekomen? Waar staat het begrip ‘cultuur’ überhaupt voor en bestaan ‘culturen’ eigenlijk wel? Allerlei vragen waar de een meer mee worstelt dan de ander. Tijdens de vele scholingen, workshops en intervisie bijeenkomsten die door Pharos worden verzorgd, komen knelpunten aan bod die hulpverleners en andere professionals bemerken in de communicatie met cliënten met een migratieachergrond. De meest voorkomende knelpunten die door hulpverleners worden genoemd zijn naast de taalbarrière bijvoorbeeld de moeite om tot de kern van het probleem van de cliënt te komen en communicatieproblemen. In dit rapport benoemen we de meest voorkomende knelpunten, en bieden we oplossingen. Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Lees tips en meer informatie over dit onderwerp op onze pagina over cultuursensitief werken.

Naar boven