E-learning

Werken met vluchtelingengezinnen in de kinderopvang

In deze module leer je om te gaan met vluchtelingenkinderen en –ouders in de kinderopvang. Je oefent onder andere met signaleren, opvallend gedrag, observeren, herkennen van eigen grenzen en gesprekken voeren.

Naar boven