Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte heeft een grote invloed op de gezondheid en ontwikkeling op latere leeftijd. Om alle kinderen een kans te geven op een gezonde start, is het belangrijk dat gemeenten lokaal een gezamenlijke aanpak versterken of bouwen rond die eerste 1000 dagen. Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start ondersteunt gemeenten daarbij.

Onze experts

Voor wie?

Werk je aan het thema Kansrijke Start in een GIDS-gemeente die meedoet aan de impuls Kansrijke Start vanuit het Rijk? Maak dan gebruik van de ondersteuning van Pharos (stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start) en neem contact met ons op. Op aanvraag komen onze adviseurs bij je langs in de gemeente om mee te denken bij het opbouwen en/of versterken van een lokale coalitie.

Contact met Pharos – Kansrijke Start

Welke gemeenten bouwen aan lokale coalities?

In totaal zijn 127 gemeenten (115 GIDS-gemeenten en 12 andere gemeenten) aan de slag met een lokale coalitie Kansrijke Start.
GIDS-gemeenten die zich nog niet hebben aangemeld voor de Impuls Kansrijke Start kunnen dat doen tot uiterlijk 1 november 2019.
Aanmelden impuls Kansrijke Start

Ook andere (niet-GIDS) gemeenten kunnen gebruik maken van alle beschikbare kennis uit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start en ervaringen delen met andere gemeenten tijdens landelijke en/of regionale bijeenkomsten.

Vragen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de Impuls Kansrijke Start op rijksoverheid.nl

Hoe ondersteunen wij jouw gemeente?

Onze adviseurs kunnen je op verschillende manieren ondersteunen, passend bij de wensen van jouw gemeente en bij de fase waarin de aanpak zich bevindt. We kunnen onder andere helpen bij het analyseren van de feiten en cijfers en bij de balans opmaken van de huidige situatie. Wij denken mee over passende doelen en vervolgacties of helpen bij het organiseren van een lokale kick-off bijeenkomst met alle partners die meedoen aan de lokale of regionale coalitie. Meer weten over hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen? Lees de folder Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Meer informatie

Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

Vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start werken we o.a. samen met het College Perinatale Zorg (CPZ), GGD GHOR Nederland, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), TNO, Andersson Elffix Felix (AEF),  Programma Sociaal Domein (traject gezondheidsverschillen), Healthy Pregnancy 4 All (ErasmusMC) en de Pharos programma’s Gezond Opgroeien en Gezond in…

Lees ook

Themadoc gezonde en kansrijke start

Themadoc gezonde en kansrijke start

Een brede aanpak in gemeenten rond het thema gezonde en kansrijke start draagt bij aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Samenwerking tussen professionals uit het medische en sociale domein is daarbij de sleutel tot succes. Hoe je dat als gemeente aanpakt, lees je ook in het thema-doc Gezonde en Kansrijke Start van het programma Gezond in… (Pharos en Platform31).

Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Folder waarin wordt uitgelegd wat het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start inhoudt en welke ondersteuning wij vanuit dit programma bieden.

Factsheet Kansrijke Start

Factsheet_Kansrijke Start

Factsheet gemaakt door Pharos in samenwerking met het ministerie van VWS, in het kader van het stimuleringsprogramma lokale coalities
Kansrijke Start.

Actieprogramma Kansrijke Start

Actieprogramma Kansrijke Start

Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Checklist Basisprincipes lokale coalities Kansrijke Start

Checklist Basisprincipes lokale coalities Kansrijke Start

Vijf basisprincipes voor lokale coalities Kansrijke Start.

Beeldverslag startbijeenkomst

Beeldverslag startbijeenkomst

Beeldverslag van de landelijke startbijeenkomst op 11 april 2019.